Jak podat výpověď ze zdravotních důvodů

Výpověď ze zdravotních důvodů patří mezi nejčastější a musí vykazovat jisté náležitosti, bez nichž by pozbyla platnosti.

Podle práva každý, jehož zdravotní stav mu neumožňuje vykonávat jeho pracovní zařazení, má ze zákona nárok na přeřazení na novou pracovní pozici, která bude jeho aktuální zdravotní stav zohledňovat. Pokud zaměstnavatel tímto pracovním místem nedisponuje, většinou se to řeší jako výpověď dohodou nebo ze zdravotních důvodů. Tu má možnost podat i samotný zaměstnanec, i když zrovna nejde o výpověď ve zkušební době.

Jak výpověď sepsat

Zaměstnanec či zaměstnavatel vždy musí doložit důvod výpovědi. Roli hraje i to, zda je příčinou rozvázání pracovního poměru pracovní úraz nebo onemocnění. Zde je třeba specifikovat, o jaké onemocnění se jedná, především, zda se jedná o onemocnění způsobené výkonem povolání či nikoliv. To vše má vliv na benefity. Směrodatný je lékařský posudek vydaný zařízením závodní zdravotní péče.

Přesně definovaná příčina pracovní neschopnosti

Každá výpověď ze zdravotních důvodů musí být podložena zdravotním posudkem, kde je přesně definována příčina pracovní neschopnosti. Ta má vliv i na případný nárok na finanční odstupné. U pracovního úrazu a nemoci z povolání má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši 12 měsíců mzdy. Při onemocnění nezpůsobené výkonem povolání nárok nevzniká. To platí i u výpovědi dohodou, proto si všechny náležitosti sepsané ve výpovědi podrobně projděte s právníkem. Situaci řeší zákoník práce v § 52. Dejte si pozor i na vyhazov v ochranné době.

Podání výpovědi zaměstnancem

Pokud disonujete lékařským posudkem, ve kterém jasně stojí, že máte ze zdravotních důvodů zakázáno vykonávání určitého typu práce, můžete podat výpověď jako zaměstnanec. Důležitý je pojem zakázané. Doporučení většinou bývá nedostatečné a zaměstnanec si může nárokovat náhradu mzdy jen ve výši délky výpovědního období, většinou 2 měsíce. Vždy si také nastudujte rozdíl mezi smlouvou na určito a neurčito. Výpověď sepište raději s právníkem.

Jak výpověď sepsat a co musí výpověď obsahovat

  • identifikační údaje zaměstnance i zaměstnavatele
  • přesně specifikovaný důvod podání výpovědi
  • číslo zákona, o nějž se výpověď opírá
  • datum ukončení pracovního poměru
  • přesné zařazení zaměstnance
  • datum zahájení pracovní činnosti
  • aktuální datum a podpis všech zúčastněných

Jak to je u vykonávání práce na DPP

Pokud nejde o hlavní pracovní poměr (HPP), ale o práci na dohodu o pracovní činnosti (DPP), tak se výpovědní lhůtou řídit nemusíte, pokud to ve smlouvě není uvedeno jinak. V případě výplaty odškodnění při pracovním úrazu máte za určitých okolností nárok. Z ustanovení § 77 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen odškodnit i pracovní úraz, k němuž došlo při výkonu práce na základě dohody o jejím provedení, pokud tuto skutečnost doložíte lékařským posudkem.

Bezpečnostní předpisy a zdravotní úrazy

Často zaměstnanec po pracovním úrazu nepobírá výše zmíněné výhody a většinou je to způsobeno pochybením při vzniku pracovního úrazu a porušení daných pracovních bezpečnostních předpisů zaměstnancem. Proto je dobré si bezpečnostní pokyny přečíst a následně poctivě dodržovat.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *