vyhazov_z_práce

Kdy můžete dostat vyhazov v ochranné době

Dostali jste v práci výpověď a nejste si jistí, zda si to váš zaměstnavatel vůči vám vůbec může dovolit? Podívejte se, kdy vás ochranná doba před vyhazovem chrání a nechrání. Pojďte se podívat na situace, kdy vás může a kdy nemůže zaměstnavatel propustit.

Zaměstnavatel může propustit zaměstnance, jen v případě, pokud k tomu má důvody uvedené v § 52 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Někdy se výpovědi můžete vyhnout, pokud jste právě v ochranné době. V určitých případech ale můžete dostat výpověď dle zákona.

Co je ochranná doba

Ochranná doba je období, během kterého nelze dát zaměstnanci výpověď. V praxi jde třeba o dobu dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, pokud si DPN nepřivodil sám, pod vlivem omamných látek, od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu do lázeňského léčení do dne ukončení. Pokud by zaměstnanec onemocněl  tuberkulózou, ochranná doba se navíc prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování.

Vyhozeny z práce také nesmějí být těhotné zaměstnankyně, ženy, co čerpají mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, a v případě, kdy je zaměstnanec pracující v noci uznán na základě lékařského posudku nezpůsobilým pro noční práci. Patří sem i doba, kdy je zaměstnanec uvolněn pro výkon veřejné funkce, nebo poskytuje dlouhodobou péči se souhlasem zaměstnavatele o dítě mladší 10 let dle zákona o nemocenském pojištění.

Výpověď před ochrannou dobou

Mohou nastat i situace, kdy zaměstnanec dostane výpověď a následně vstoupí do ochranné doby. Například pokud třeba zaměstnanec dostane výpověď pro opakované porušování pracovních povinností, ale vzápětí nastoupí na neschopenku na dobu několika měsíců. Ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává. Ke skončení pracovního poměru dle zákoníku práce dojde až po uplynutí výpovědní doby, jejíž zbývající část začne plynout po konci ochranné doby. Dané pravidlo nemusí být dodrženo, pokud na takovém prodloužení pracovního poměru zaměstnanec netrvá.

Ochranná doba a konec smlouvy na dobu určitou

Smlouva na dobu určitou se sjednává na určité období. Pokud zaměstnanec vstoupil před uplynutím lhůty stanovené ve smlouvě do ochranné doby, pracovní poměr bude v tomto případě i přesto rozvázán, neboť právě dochází ke konci smlouvy. Zaměstnavatel pak s vámi může uzavřít novou smlouvu, ale rozhodně to udělat nemusí a není to jeho povinnost. Na pracovní dohody se ochranná doba nevztahuje. Jiná je smlouva na dobu neurčitou.

Kdy můžete dostat výpověď nebo ukončit pracovní poměr i v ochranné době

Zákoník práce dává zaměstnavateli možnost dát zaměstnanci výpověď i přesto, že se v ochranné době nachází dle § 54 v těchto případech:

  • Výpověď pokud jste na neschopence:
  • Výpověď během DPN ve zkušební době bez uvedení důvodu. Nesmíte být propuštěni prvních 14 dnů nemoci, kdy pobíráte náhradu mzdy, ale až od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti. Zkušební doba se prodlouží o dny dočasné pracovní neschopnosti. Viz. výpověď ve zkušební době.
  • Neschopenka a výpověď z organizačních důvodů změny, když se ruší zaměstnavatel nebo jeho část, firma nebo její část se přemisťuje mimo mez místa výkonu práce. Na nemocenské však nemůže dostat výpověď pro nadbytečnost.
  • Při hrubém porušení pracovních povinností iporušení jiných povinností vyplývajících z povinností zaměstnance a předpisů, třeba při dodržení doby stanovených vycházek, lze dostat výpověď i na nemocenské.
  • Konec smlouvy na dobu určitou, která nemusí být prodloužena. Může skončit i v době pracovní neschopnosti zaměstnance.
  • Ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou, čímž se zkrátí práva na řádnou výpovědní lhůtu či odstupné, což je pro pracovníka nevýhodné.
  • Výpověď, když se zaměstnavatel nebo část jeho firmy se ruší či přemisťuje mimo místa výkonu práce, kde má být práce dle pracovní smlouvy vykonávána – vzniká nárok na odstupné.
  • Výpověď z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr (mimo těhotné, ženy na mateřské či zaměstnance na rodičovské dovolené
  • Výpověď při porušování pracovních povinností nebo režimu práce neschopného pojištěnce, například při nedodržení rozsahu povolených vycházek v pracovní neschopnosti (opět mimo těhotné, na mateřské a rodičovské dovolené)
  • Pokud jste nedostali výpověď, ale došlo k rozvázání pracovního poměru vzájemnou dohodou obou smluvních stran, je smluvní vztah ukončen. Viz. výpověď dohodou.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *