Jak dlouho trvá vyřízení pojistné události?

V dnešním článku se zaměříme na to, jak u pojišťovny postupovat při žádání o poskytnutí pojistného plnění, co všechno po vás pojišťovna může při šetření škodní události požadovat a jaké lhůty jsou pro šetření stanoveny.

Základní pojmy

  • Škodní událost – pojistný případ, který není krytý pojištěním, anebo není ještě o krytí ze strany pojišťovny rozhodnuto.
  • Pojistná událost – pojistný případ, který je krytý pojištěním a o krytí už je ze strany pojišťovny rozhodnuto.
  • Pojistné plnění – vše, co má pojišťovna na základě pojistné smlouvy v případě kryté pojistné události poskytnout.
  • Oprávněná osoba – ten, komu pojistné plnění náleží.

Oznámení vzniku škodní události

Z občanského zákoníku vyplývá povinnost oznámení vzniku škodní události, tedy pojistného případu pojišťovně, a to bez zbytečného odkladu. Čím delší doba od vzniku události uplyne, tím hůře se některé skutečnosti mohou dát do budoucna spolehlivě zjistit, ověřit, důkladně prošetřit a ztížit možnosti věc řádně prošetřit.

S oznámením neotálejte

Pak šetření i rozhodnutí o případném vyplacení pojistného plnění mohou trvat déle, než kdybyste vše nahlásili včas. Může dojít i k tomu, že pojišťovna pojme důvodné podezření na pokus o pojistný podvod. Pak řešení záležitosti probíhá důkladněji a déle. Vyloučit nelze ani trestní oznámení ze strany vaší pojišťovny.

Jak podat oznámení pojistné události

Pojišťovny mají na webových stránkách nebo v pojistných podmínkách uvedeno, co a jak je třeba při oznámení škodní události doložit a sdělit. Na výzvy pojišťovny o doplnění informací obratem reagujte a s pojišťovnou komunikujte. Přispějete tak k rychlejšímu šetření, řešení likvidace škody a rozhodnutí o pojistném plnění. Nejste-li s pojišťovnou spokojení, zvažte odstoupení od smlouvy o životním pojištění.

Podklady pro šetření škodní události

Pojišťovna může požadovat veškeré dokumenty a informace nutné ke zjištění existence a rozsahu plnění. Povinnost jí vyhovět je zakotvena v občanském zákoníku. Při oznámení škodní události musíte sdělit pravdivé informace o vzniku a rozsahu následků události, o právech třetích osob a o vícenásobném pojištění. Jestliže něco zkreslíte či zamlčíte, má ze zákona nárok po vás požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených na šetření skutečností. Raději si hlídejte své finance.

Ze zákona stanoveny lhůty pro rozhodnutí o pojistném krytí

Po oznámení případu musí pojišťovna ukončit šetření do 3 měsíců. Pokud to není možné, musí vám sdělit důvody, proč nemůže šetření ukončit. Pak máte nárok požádat o poskytnutí přiměřené zálohy na pojistné plnění. Tu vám může odepřít vyplatit jen tehdy, pokud existuje důvod, třeba že jste nedodali všechny dokumenty.  

Lhůta pro vyplacení pojistného plnění

Po skončení šetření má pojišťovna ze zákona lhůtu na vyplacení pojistného plnění oprávněné osobě 15 dní, není-li sjednána lhůta jiná. Jestliže šetření není možné ukončit do 3 měsíců z důvodů na straně pojišťovny, dostává se pojišťovna s vyplacením pojistného plnění do prodlení. Své peníze byste měli dostat nejpozději 3,5 měsíce od nahlášení. Pojišťovny ale vyplácejí pojistné plnění v řádu dnů. Pak už jen záleží na tom, jak dlouho trvá převod mezi banky.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *