Rodičovský příspěvek 2024 – jaká je výše, jak zažádat?

Sociální dávka označovaná jako rodičovský příspěvek lze čerpat až do čtyř let věku dítěte. Poradíme vám, kde a jak o rodičovský příspěvek zažádat.  

Co je to rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je sociální dávka vyplácená Úřadem práce ČR na základě zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Rodič musí mít trvalý pobyt a bydliště na území České republiky.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který celodenně pečuje o dítě, které je v rodině nejmladší, a to až do vyčerpání celkové částky. Nejdéle je možné příspěvek čerpat do 3 let věku daného dítěte. Rodičům náleží i v těchto kalendářních měsících:

 • kdy se dítě narodilo
 • kdy měl rodič část měsíce nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo na nemocenskou poskytovanou v souvislosti s porodem
 • kdy osoba převzala dítě do péče nahrazující rodičovskou po rozhodnutí příslušného orgánu s výjimkou pěstounské péče na dobu přechodnou
 • kdy dítě dovršilo 4 roky věku
 • kdy dítě nebo jeho rodič zemřeli
 • kdy rodič převzal do péče vlastní dítě, které bylo dříve svěřeno do péče někoho jiného po dobu delší než 3 kalendářní měsíce

Další podmínky

 • pokud má rodič nárok na peněžitou pomoc v mateřství či nemocenskou v souvislosti s porodem, je mu doplacen rozdíl mezi touto dávkou rodičovskou
 • splňují-li podmínky pro nárok na rodičovský příspěvek v jednom kalendářním měsíci oba rodiče, rodičovský příspěvek je vyplacen pouze jednomu z nich

Rodičovský příspěvek a školka

 • Dítě lze umístit do předškolního zařízení. Pokud je mladší 2 let, může navštěvovat jesle nebo obdobné zařízení, pokud rozsah pobytu nepřevyšuje 92 hodin v kalendářním měsíci.
 • U dětí, které dovrší věk 2 let, se docházka nesleduje, můžete je do školky umístit bez omezení.
 • U zdravotně postižených dětí, které pravidelně navštěvují předškolní zařízení, doba nesmí překročit 6 hodin denně.
 • Dítě navštěvující léčebně rehabilitační zařízení, mateřskou školu či speciální třídu pro zdravotně postižené děti, nebo jesle zaměřené na vady zraku, sluchu, řeči a děti tělesně postižené a mentálně retardované, zde může být maximálně 4 hodiny denně.
 • Pokud rodiče nebo osamělý rodič patří mezi osoby závislé na pomoci jiných a je ve III. či IV. stupni závislosti, má nárok na rodičovský příspěvek, když dítě navštěvuje předškolní zařízení jen 4 hodiny denně. Pokud je rodič výdělečně činný nebo studuje, musí v době nepřítomnosti zajistit dítěti péči jiné osoby.

Rodičovský příspěvek a práce

Příjem rodiče není sledován. Může si zároveň přivydělat výdělečnou činností.

Výše rodičovského příspěvku 2024

 • Celková částka v rámci péče o jedno dítě představuje 350 000 Kč, u dvojčat a vícerčat 525 000 Kč. Maximální výše rodičovského příspěvku se odvíjí od výše denního vyměřovacího základu.
 • U jednoho dítěte je to 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu.
 • U dvojčat a vícerčat může výše činit až 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu.
 • Pokud nelze denní vyměřovací základ stanovit, rodičovský příspěvek může měsíčně dosáhnout max 13 000 Kč..

Jak to vypadá v praxi

Nejčastější je čerpání příspěvku do tří let věku dítěte v částce asi 9 700 Kč měsíčně. Výši a rychlost čerpání měsíčního příspěvku je možné si zvolit a vždy po třech měsících znovu měnit. Vždy jsou ale stanoveny hranice. Jestliže rodič dosáhl na peněžitou pomoc v mateřství, odpovídá v tomto případě jedna dávka rodičovského příspěvku maximálně výši měsíční mateřské.

Když vám vznikne nárok na mateřskou 17 280 Kč měsíčně, což odpovídá hrubé mzdě 25 000 Kč, stejný strop bude platit i pro rodičovský příspěvek. Nejrychleji rodičovský příspěvek vyčerpáte za 18 měsíců. U vícerčat se nárok z mateřské ještě násobí koeficientem 1,5.

Obecně si mohou rodiče vybrat rodičovský příspěvek nejdřív za 7 měsíců, maximální měsíční dávka u příspěvku za jedno dítě, a v roce 2024 je výše částky stanovena na 50 000 Kč. U vícerčat jde o částku 75 000 Kč v roce 2024.

Dávku rodičovského příspěvku lze čerpat i pomaleji, maximálně však do 3 let věku dítěte (v roce 2023 šlo ještě do věku 4 let dítěte), což je konkrétně 30 měsíců (6 měsíců je mateřská) a měsíční dávka činí v případě jednoho dítěte 11 666 Kč, u vícerčat je to 17 500 Kč.

Narození dalšího dítěte

Ten, komu se narodí další dítě ještě před dočerpáním rodičovského příspěvku, nově nyní už nepřijde o zbytek peněz. Při narození dalšího dítěte o dávku příspěvku na první dítě rodiče nepřijdou a dostanou jednorázově zbývající částku rodičovského příspěvku na předchozí dítě, pokud si ji předtím nestihli vyčerpat. Podmínkou je, že aspoň jeden z rodičů pracuje jako zaměstnanec, OSVČ či dohodář platící pojistné.

Žádost o rodičovský příspěvek

Žádejte na Úřadu práce ČR se speciálním formulářem. Doložte průkaz totožnosti všech uvedených osob nebo rodný list dětí, které ještě nedosáhly věku 15 let. Žádost o rodičovský příspěvek lze podat i elektronickou formou, odesláním s elektronickým podpisem, nebo přes datovou schránku. Žádat můžete i o výživné.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *