Rodičovský příspěvek 2021 – jaká je výše, jak zažádat?

Sociální dávka označovaná jako rodičovský příspěvek lze čerpat až do čtyř let věku dítěte. Poradíme vám, kde a jak o rodičovský příspěvek zažádat.  

Co je to rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je sociální dávka vyplácená Úřadem práce ČR na základě zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Rodič musí mít trvalý pobyt a bydliště na území České republiky.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který celodenně pečuje o dítě, které je v rodině nejmladší, a to až do vyčerpání celkové částky. Nejdéle je možné příspěvek čerpat do 4 let věku daného dítěte. Rodičům náleží i v těchto kalendářních měsících:

  • kdy se dítě narodilo
  • kdy měl rodič část měsíce nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo na nemocenskou poskytovanou v souvislosti s porodem
  • kdy osoba převzala dítě do péče nahrazující rodičovskou po rozhodnutí příslušného orgánu s výjimkou pěstounské péče na dobu přechodnou
  • kdy dítě dovršilo 4 roky věku
  • kdy dítě nebo jeho rodič zemřeli
  • kdy rodič převzal do péče vlastní dítě, které bylo dříve svěřeno do péče někoho jiného po dobu delší než 3 kalendářní měsíce

Další podmínky

  • pokud má rodič nárok na peněžitou pomoc v mateřství či nemocenskou v souvislosti s porodem, je mu doplacen rozdíl mezi touto dávkou rodičovskou
  • splňují-li podmínky pro nárok na rodičovský příspěvek v jednom kalendářním měsíci oba rodiče, rodičovský příspěvek je vyplacen pouze jednomu z nich

Rodičovský příspěvek a školka

  • Dítě lze umístit do předškolního zařízení. Pokud je mladší 2 let, může navštěvovat jesle nebo obdobné zařízení, pokud rozsah pobytu nepřevyšuje 92 hodin v kalendářním měsíci.
  • U dětí, které dovrší věk 2 let, se docházka nesleduje, můžete je do školky umístit bez omezení.
  • U zdravotně postižených dětí, které pravidelně navštěvují předškolní zařízení, doba nesmí překročit 6 hodin denně.
  • Dítě navštěvující léčebně rehabilitační zařízení, mateřskou školu či speciální třídu pro zdravotně postižené děti, nebo jesle zaměřené na vady zraku, sluchu, řeči a děti tělesně postižené a mentálně retardované, zde může být maximálně 4 hodiny denně.
  • Pokud rodiče nebo osamělý rodič patří mezi osoby závislé na pomoci jiných a je ve III. či IV. stupni závislosti, má nárok na rodičovský příspěvek, když dítě navštěvuje předškolní zařízení jen 4 hodiny denně. Pokud je rodič výdělečně činný nebo studuje, musí v době nepřítomnosti zajistit dítěti péči jiné osoby.

Rodičovský příspěvek a práce

Příjem rodiče není sledován. Může si zároveň přivydělat výdělečnou činností.

Výše rodičovského příspěvku 2021

  • Celková částka v rámci péče o jedno dítě představuje 300 000 Kč, u dvojčat a vícerčat 450 000 Kč. Maximální výše rodičovského příspěvku se odvíjí od výše denního vyměřovacího základu.
  • U jednoho dítěte je to 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu.
  • U dvojčat a vícerčat může výše činit až 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu.
  • Pokud nelze denní vyměřovací základ stanovit, rodičovský příspěvek může měsíčně dosáhnout max 10 000 Kč a u dvojčat a vícerčat 15 000 Kč.

Žádost o rodičovský příspěvek

Žádejte na Úřadu práce ČR se speciálním formulářem. Doložte průkaz totožnosti všech uvedených osob nebo rodný list dětí, které ještě nedosáhly věku 15 let. Žádost o rodičovský příspěvek lze podat i elektronickou formou, odesláním s elektronickým podpisem, nebo přes datovou schránku. Žádat můžete i o výživné.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *