zdravotni pojisteni pro cizince v cr

Změna komplexního zdravotního pojištění cizinců v ČR

V dnešní době globalizace hledá mnoho lidí nové příležitosti v jiných zemích. Přibývá také cizinců se zájmem o dlouhodobý pobyt a pracovní příležitosti v ČR. Naše rodná vlast, která je výjimečná svou historií, památnými stavbami i kulturou, je atraktivní destinací pro cizince z celého světa. Od 20. září 2023 se však změnilo poskytování komplexního zdravotního pojištění cizincům v České republice.

Změna zdravotního pojištění cizinců v ČR

Od 20. září 2023 došlo ke změně formy poskytování komplexního zdravotního pojištění cizincům v České republice. Nově si mohou všichni žadatelé nebo držitelé dlouhodobého víza či povolení k dlouhodobému pobytu sjednat cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče s jakoukoliv pojišťovnou, která je oprávněna takové pojištění na území ČR poskytovat. Nemusí se tedy jednat pouze o PVZP. Více o pojištění cizinců se dozvíte na infocizinci.cz.

Jak je to s pojištěním

PVZP je nejdéle působící prodejce cestovního pojištění v oblasti pojištění zdravotních rizik, kterými jsou hlavně závažná onemocnění, úrazy, léčebné výlohy a zdravotní pojištění cizinců. Nově mají cizinci možnost výběru pojišťovny. Pokud mají nyní uzavřeno cestovní zdravotní pojištění s PVZP, mohou nově toto pojištění vypovědět ve lhůtě 3 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy od 20. 9. 2023. Nárok na vrácení uhrazeného jednorázového pojistného jim ale nevzniká.

Limity pojistného plnění

Zákon o pobytu cizinců od 20. září 2023 stanoví pro cizince, kteří vstupují na naše území a budou zde pobývat déle než 90 dnů, povinnost uzavřít do 90 dnů od vstupu na území ČR cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče. Minimální limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost činil doposud 60 000 EUR a nyní se zvyšuje na částku 400 000 EUR. Pokud máte sjednané pojištění před datem 20. 9. 2023, kde je limit pojistného plnění nižší než 400 000 EUR, se tento limit navýší na 400 000 EUR za 3 měsíce od nabytí účinnosti zákona, tedy od zmíněného data 20. 12. 2023.

Úprava výše pojistného

Pojišťovna je oprávněna upravit výši pojistného, ale jen do 1 měsíce ode dne změny. Pokud s tím pojistník nebude souhlasit, může pojištění vypovědět bez výpovědní doby do 1 měsíce ode dne, kdy se o změně výše pojistného dozví, opět bez nároku na vrácení jednorázového pojistného.

Autor příspěvku: Redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *