Rozdíl mezi mzdou a platem

Pojmy mzda a plat mezi sebou lidé běžně zaměňují. Oba pojmy jsou ukotveny v Zákonu č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Systém, jakým způsobem dochází k jejich navyšování a jak stát zasahuje do určování jejich konečné výše, se výrazně liší.

Pokud jste zaměstnancem státu, kraje, obce, nebo některé jimi zřízené rozpočtové a příspěvkové organizace, náleží vám plat. V soukromém sektoru pobíráte mzdu. Do první kategorie spadají třeba vojáci, policisté, hasiči, lékaři, učitelé, úředníci i politici. Do druhé skupiny spadají všichni ostatní ekonomicky aktivní obyvatelé ČR.

Výpočet platu

Při výpočtu platu je třeba zohlednit platové tabulky a výše mzdy může být variabilnější. Určena je pouze její minimální hranice neboli nejnižší zaručená úroveň. Výpočet se ve veřejném sektoru provádí podle tabulek, tříd a stupňů. V platových tabulkách je nutné odlišit, do jaké platové třídy a stupně zaměstnanec spadá. Celkem je 16 platových tříd a 12 stupňů. První faktor blíže určuje druh vykonávané práce. Druhé kritérium bere v potaz započitatelnou dobu praxe.

Tabulky, třídy a stupně

Platová třída nemusí být pro stejné povolání všude stejná. Záleží na konkrétních podmínkách sjednaných v pracovní smlouvě. V některé státní nemocnici spadá běžná zdravotní sestra do platové třídy 9, jinde už vykonává specializované úkony a je i o 2 třídy výš. Platová třída zohledňuje i splněné požadovaného vzdělání. Někde se započitatelná praxe uznává celá, jinde jen zčásti a někdo vůbec.

Zvyšování platu

Zaměstnanec ve veřejném sektoru si může polepšit povýšením a postupem do vyšší platové třídy, nebo plošným navýšením platů v celém odvětví. Při druhé variantě, dojde k přepsání platových tabulek. Plat může být zvýšen i osobnostními příplatky.

Výpočet mzdy

V soukromém sektoru v případě mzdy žádné stupně, třídy a tabulky neplatí. Formu výpočtu si volí zaměstnavatel. Musí jen splňovat kritérium minimální mzdy neboli nejnižší úrovně zaručené mzdy. V roce 2024 činí tato výše 18 900 Kč na měsíc a 112,50 Kč na hodinu. Toto by mělo platit pro pozice zařazené do první skupiny. V praxi to ale často platí i u mnoha jiných skupin. Celkem je 8 skupin.

Dělení na skupiny

Čím vyšší skupina, kam spadá pozice, tím vyšší by mělo být finanční ohodnocení. Skupiny se dělí dle namáhavosti a složitosti práce i zodpovědnosti na daném postu. Do první skupiny profesí spadají skladníci, uklízečky a pomocní dělníci, do druhé popeláři, pumpaři či průvodci, do třetí zedníci či barmani, do sedmé IT experti a do osmé třeba ředitelé finančních organizací. Mzda se obvykle skládá z fixní a flexibilní čili pohyblivé složky a vztahuje se k výkonnosti zaměstnance. Bonusem mohou být prémie a odměny za přesčasy, práci v noci, o víkendech a svátcích.

Zvyšování mzdy

V soukromém sektoru závisí zvýšení mzdy opět jen na vůli zaměstnavatele. Někdy se odvíjí od toho, jak si podnik stojí, jindy od nálady zaměstnavatele a jeho subjektivního zhodnocení výkonnosti pracovníka. Jedinou výjimkou je navýšení minimální mzdy, kdy si polepší pracovníci v tzv. první skupině s minimální mzdou.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *