Výpočet čisté mzdy 2024

Nastupujete do nového zaměstnání a chcete vědět, jak se bude počítat vaše mzda a jak velkou část výplaty pravidelně odvádíte státu? Využít můžete mzdové kalkulačky čisté mzdy pro rok 2024. Na výpočet mzdy se podíváme podrobněji.

Hrubá a čistá mzda 2024

Čistá mzda představuje finanční částku, kterou obdržíte po odečtení daní a všech odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Tato částka je vypočítána na základě hrubé mzdy, kterou máte stanovenou ve své pracovní smlouvě a na níž jste se dohodli se zaměstnavatelem.

Hrubá mzda bývá vyjádřena obvykle za konkrétní časový úsek (například měsíc nebo hodinu) nebo za vykonanou práci. Čistá mzda představuje skutečnou částku, kterou obdržíte na svůj účet za svou odvedenou práci.

Výpočet čisté mzdy se řídí hlavně zákonem o daních z příjmů.

Abyste zjistili, kolik budete mít čisté mzdy měsíčně, můžete využít kalkulačku mzdy. Což vám rychle poskytne přehled o finančním příjmu, který dostanete na váš bankovní účet.

Pokud se rozhodnete provést výpočet sami, budete potřebovat informace o výši hrubé mzdy a odvodů. Tyto údaje jsou následující:

Sociální pojištění – 6,5 % z hrubé mzdy
Zdravotní pojištění – 4,5 % z hrubé mzdy
Nemocenské pojištění – 0,6 % z hrubé mzdy
Záloha na daň – 7,7 % z hrubé mzdy

Jak funguje mzdová kalkulačka

Kalkulačky čisté mzdy vám vypočítají výši čisté mzdy, část výplaty, kterou každý měsíc odvádíte státu nebo zdravotní pojišťovně a kolik ušetříte díky slevám na dani.

Zadáte hrubou mzdu a zda jste podepsali růžové prohlášení k dani. Pokud jste držitelem průkazu ZTP/P, studujete nebo jste invalida, máte děti a zda je některé z nich držitelem průkazu ZTP/P a vždy zaškrtněte odpovídající políčko.

Daňové zvýhodnění lze uplatnit ve formě slevy na dani, daňového bonusu nebo jejich kombinací. Pro zápornou daňovou povinnost, kdy se čistá mzda zvyšuje, musí být měsíční příjmy minimálně ve výši 1/2 toho kolik činí minimální mzda.

Čistá mzda

Čistá mzda představuje reálnou výši odměny, kterou obdržíte od zaměstnavatele. Přesná podoba této částky se vypočítává z hrubé mzdy odečtením zálohy na daň a odvodů zdravotního a sociálního pojištění.

Hrubá mzda

Částka uvedená v pracovní smlouvě nebo interním předpisu. V některých případech může být navýšena o tzv. nepeněžité příjmy.

Sociální a zdravotní pojištění

Odvody za sociální a zdravotní pojištění jsou částky odváděné každý měsíc. U zaměstnance je to 11 % (6,5 % za sociální a 4,5 % za zdravotní pojištění) a u zaměstnavatele 34,5 % (25 % za sociální a 6,5 % za zdravotní pojištění).

Zálohy za zdravotní pojištění platí i pracují na zkrácený úvazek a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), mimo jiné i studenti, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, důchodci a registrovaní na Úřadu práce.

Výše záloh se odvíjí od minimální mzdy, která se v roce 2024 zvýšila na 18 900 Kč. Minimální měsíční sazba je pro všechny stanovena na 2 552 .

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají spodní výši záloh odvozenou od aktuální průměrné mzdy. Pro rok 2024 základ činí 43 967 Kč. OSVČ odvedou minimálně 3 852 Kč za zdravotní a 2 968 Kč za sociální pojištění.

Daň z příjmů

Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti se odvíjí od hrubé mzdy, která zahrnuje všechny příjmy, včetně bonusů, příplatků a odměn. Prvním krokem při výpočtu daně je určení základu daně, což představuje část hrubé mzdy po odečtení nezdanitelné části základu daně.

Základní sazba daně z příjmů je 15 %. Od 1. ledna 2024 dojde ke změně v limitu příjmu, od kterého bude aplikována zvýšená 23 % sazba daně.

V minulých letech 48násobku průměrné mzdy, nově bude stanoven limit ve výši 36násobku průměrné mzdy. V roce 2024 dosahuje průměrná mzda částky 43 967 Kč.

Daňové slevy v roce 2024

Každý poplatník daně má možnost využít základní slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč. Od 1. ledna 2024 bude možné uplatnit slevu na manžela/manželku ve výši 24 840 Kč pouze v případě, že jejich roční příjem nepřesáhne 68 000 Kč a zároveň se jedná o manžela/manželku pečujícího o dítě do 3 let.

Slevy na umístění dítěte (školkovné) a slevy na studenta budou od roku 2024 zrušeny.

Dále je možné využít slevu na jedno dítě ve výši 15 204 Kč ročně, na druhé dítě 22 320 Kč ročně a na každé další dítě 27 840 Kč ročně. U dítěte se zdravotním postižením typu ZTP/P se sleva na daň zdvojnásobí. Pouze jeden z rodičů může uplatnit daňové slevy na děti nebo další daňové výhody na základě údajů uvedených v Prohlášení poplatníka, které musí být doplněno potvrzením od zaměstnavatele manžela/manželky.

Mezi další daňové úlevy, které Zákon o daních z příjmů umožňuje, patří sleva na invaliditu 1. a 2. stupně ve výši 2 520 Kč, 3. stupně ve výši 5 040 Kč a sleva na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč ročně. Sleva na manžela/manželku držitele průkazu ZTP/P, který pečuje o dítě do 3 let s ročním příjmem nižším než 68 000 Kč, činí 49 680 Kč.

Nezdanitelné části základu daně

V rámci ročního zúčtování může daňový poplatník celkovou částku ponížit o tzv. nezdanitelné části základu daně:

  • bezúplatná plnění (dary)
  • úroky z hypotečního úvěru
  • pojistné na penzijní připojištění
  • pojistné na soukromé životní pojištění
  • členské odborové příspěvky
  • příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání

Přeplatek na dani můžete po státu požadovat zpět formou vratky.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *