Výpočet čisté mzdy 2021

Nastupujete do nového zaměstnání a chcete vědět, jak se bude počítat vaše mzda a jak velkou část výplaty pravidelně odvádíte státu? Využít můžete mzdové kalkulačky čisté mzdy pro rok 2021. Na výpočet mzdy se podíváme podrobněji.

Změna v roce 2021

Koncem roku 2020 vláda schválila daňový balíček na rok 2021, jehož součástí je zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na daňového poplatníka. Výše pojistného i daň z příjmů se nově počítá z hrubé mzdy.

Příklad, jak vypadala výplata v roce 2020 a jak vypadá v roce 2021:

20202021
Hrubá mzda30 000 Kč30 000 Kč
Základ daně40 200 Kč30 000 Kč
Sazba daně15 %15 %
Čistá mzda22 740 Kč24 520 Kč

Jak funguje mzdová kalkulačka

Kalkulačky čisté mzdy vám vypočítají výši čisté mzdy, část výplaty, kterou každý měsíc odvádíte státu nebo zdravotní pojišťovně a kolik ušetříte díky slevám na dani.

Zadáte hrubou mzdu a zda jste podepsali růžové prohlášení k dani. Pokud jste držitelem průkazu ZTP/P, studujete nebo jste invalida, máte děti a zda je některé z nich držitelem průkazu ZTP/P a vždy zaškrtněte odpovídající políčko.

Daňové zvýhodnění lze uplatnit ve formě slevy na dani, daňového bonusu nebo jejich kombinací. Pro zápornou daňovou povinnost, kdy se čistá mzda zvyšuje, musí být měsíční příjmy minimálně ve výši 1/2 toho kolik činí minimální mzda.

Čistá mzda

Čistá mzda představuje reálnou výši odměny, kterou obdržíte od zaměstnavatele. Přesná podoba této částky se vypočítává z hrubé mzdy odečtením zálohy na daň a odvodů zdravotního a sociálního pojištění.

Hrubá mzda

Částka uvedená v pracovní smlouvě neboi interním předpisu. V některých případech může být navýšena o tzv. nepeněžité příjmy.

Superhrubá mzda

Superhrubá mzda představovala celkové náklady na pracovníka vynaložené měsíčně zaměstnavatelem. Součástí sumy byly kromě hrubé mzdy odvody za zdravotní a sociální pojištění ve výši 33,8 % placené zaměstnavatelem. V roce 2021 ji nahradila mzda hrubá, ze které se počítá výše odvodů za sociální a zdravotní pojištění i měsíční výše daně z příjmů.

Sociální a zdravotní pojištění

Odvody za sociální a zdravotní pojištění jsou částky odváděné každý měsíc. U zaměstnance je to 11 % (6,5 % za sociální a 4,5 % za zdravotní pojištění) a u zaměstnavatele 33,8 % (24,8 % za sociální a 9 % za zdravotní pojištění).

Zálohy za zdravotní pojištění platí i pracují na zkrácený úvazek a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), mimo jiné i studenti, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, důchodci a registrovaní na Úřadu práce.

Výše záloh se odvíjí od minimální mzdy, která se v roce 2021 zvýšila ze 14 600 Kč na 15 200 Kč. Minimální měsíční sazba je pro všechny stanovena na 2052 Kč.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají spodní výši záloh odvozenou od minimálního vyměřovacího základu, tedy 1/2 aktuální průměrné mzdy. Pro rok 2021 základ činí 17 720,50 Kč. OSVČ odvedou minimálně 2393 Kč za zdravotní a 2588 Kč za sociální pojištění. 

Daň z příjmů

Konkrétní výše se dříve počítala ze superhrubé mzdy a pak odečítala ze mzdy hrubé. Od roku 2021 se počítá z hrubé mzdy a sazba daně z příjmů zůstává ve výši 15 %.

Daňové pásmo ve výši 23 % nahrazuje solidární přirážku. Aplikuje se na roční příjmy, které jsou vyšší než 48násobek průměrné mzdy u těch, co si za kalendářní rok vydělají více než 1 701 168 Kč (měsíčně 141 764 Kč).

Daň z příjmů lze snížit díky slevám na dani, které se mohou promítnout v měsíční výplatě i na konci zdaňovacího období.

Slevy na dani za rok 2020
Sleva na poplatníka24 840 Kč
Sleva na dítě:
1. dítě15 204 Kč
2. dítě19 404 Kč
3. a každé další dítě24 204 Kč
Sleva na dítě – držitele průkazu ZTP:
1. dítě30 408 Kč
2. dítě38 808 Kč
3. a každé další dítě48 408 Kč
Sleva na studenta4 020 Kč
Sleva na invaliditu:
Invalidita I. a II. stupně2 520 Kč
Invalidita III. stupně5 040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P16 140 Kč
Sleva na umístění dítěte – školkovnémax. 14 600 Kč za dítě
Sleva na manžela/manželku24 840 Kč
Sleva na manžela/manželku – držitele průkazu ZTP/P49 680 Kč
Sleva za EET5 000 Kč
  • Pro rok 2020 činí sleva na poplatníka 24 840 Kč.
  • Pro rok 2021 základní sleva na dani 27 840 Kč
  • Pro rok 2022 bude sleva 30 840 Kč

Nezdanitelné části základu daně

V rámci ročního zúčtování může daňový poplatník celkovou částku ponížit o tzv. nezdanitelné části základu daně:

  • bezúplatná plnění (dary)
  • úroky z hypotečního úvěru
  • pojistné na penzijní připojištění
  • pojistné na soukromé životní pojištění
  • členské odborové příspěvky
  • příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání

Přeplatek na dani můžete po státu požadovat zpět formou vratky.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *