peníze

Náhrada mzdy – Co je to a jak zažádat

Během prvních 14 dní vaší pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnanci v době nemoci zaměstnavatel náhradu mzdy. Jak se náhrada mzdy počítá?

Do června 2019 zaměstnanci náležela náhrada mzdy až od 4. dne pracovní neschopnosti. Od července 2019 náleží zaměstnanci náhrada mzdy již od 1. dne pracovní neschopnosti. Náklady zaměstnavatelů na vyplácenou náhradu mzdy stouply, došlo však ke snížení sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance. Od července 2019 je to z 25 % jen 24,8 %.

Kdy vám náleží náhrada

Zaměstnanci náleží náhrada mzdy za hodiny, které neodpracoval kvůli pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy mu náleží za dobu trvání zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Pro výplatu nemocenské je stanovena ochranná lhůta 7 dní po skončení zaměstnání. Náhradu mzdy však zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci jen za dobu trvání zaměstnání. OSVČ náhradu mzdy nepobírají.

Příklad náhrady mzdy u pracujícího důchodce

Pokud penzista pracuje na klasickou pracovní smlouvu na dobu neurčitou, náleží mu hrubá mzda, ze které je odváděno sociální pojištění. V době nemoci má nárok na náhradu mzdy, která se mu vypočítá z průměrného hodinového výdělku.

Příklad náhrady mzdy při práci na živnost

Pokud si živnostník platí dobrovolné měsíční nemocenské pojištění, v době pracovní neschopnosti má nárok na nemocenskou, kterou mu vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Prvních 14. dní nebude dostávat žádnou dávku.

Výpočet náhrady mzdy v roce 2020

Měsíční částka náhrady mzdy se odvíjí od dosaženého rozhodného příjmu. Vstupním údajem pro výpočet hodinové náhrady mzdy je průměrný výdělek v předchozím čtvrtletí na hodinu. Při výpočtu dochází k redukci průměrného výdělku.

  • do částky 203,35 korun se průměrný hodinový výdělek započítává z 90 %
  • od 203,35 do 304,85 korun se průměrný hodinový výdělek započítává z 60 %
  • od 304,85 do 609,70 korun se průměrný hodinový výdělek započítává z 30 %
  • k průměrnému hodinovému výdělku nad 609,70 koruny se nepřihlíží

Hodinová náhrada mzdy je 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku. Legislativou je stanovena nepřímo maximální hodinová náhrada mzdy. V roce 2020 činí 202 korun.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *