peníze

Náhrada mzdy – Co je to a jak zažádat

Od 1.1.2024 dochází k pravidelné a každoroční valorizaci reprodukčních hranic. Během prvních 14 dní vaší pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnanci v době nemoci zaměstnavatel náhradu mzdy. Jak se náhrada mzdy počítá?

Náhrada za ztrátu příjmu v důsledku pracovní neschopnosti, ať už v důsledku karantény, nemoci nebo úrazu, bude zaměstnavatelem vyplácena v roce 2024 za pracovní dny v prvních 14 dnech. Ostatní náhrady mzdy za nemoc a podobné situace budou vypláceny po skončení měsíce v obvyklém termínu výplaty.

Kdy vám náleží náhrada

Zaměstnanci náleží náhrada mzdy za hodiny, které neodpracoval kvůli pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy mu náleží za dobu trvání zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Pro výplatu nemocenské je stanovena ochranná lhůta 7 dní po skončení zaměstnání. Náhradu mzdy však zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci jen za dobu trvání zaměstnání. OSVČ náhradu mzdy nepobírají.

Příklad náhrady mzdy u pracujícího důchodce

Pokud penzista pracuje na klasickou pracovní smlouvu na dobu neurčitou, náleží mu hrubá mzda, ze které je odváděno sociální pojištění. V době nemoci má nárok na náhradu mzdy, která se mu vypočítá z průměrného hodinového výdělku.

Příklad náhrady mzdy při práci na živnost

Pokud si živnostník platí dobrovolné měsíční nemocenské pojištění, v době pracovní neschopnosti má nárok na nemocenskou, kterou mu vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Prvních 14. dní nebude dostávat žádnou dávku. Ovšem jestli si živnostník neplatí dobrovolné nemocenské pojištění nemůže pobírat ani nemocenskou.

Výpočet náhrady mzdy v roce 2024

Měsíční částka náhrady mzdy se odvíjí od dosaženého rozhodného příjmu. Vstupním údajem pro výpočet hodinové náhrady mzdy je průměrný výdělek v předchozím čtvrtletí na hodinu. Při výpočtu dochází k redukci průměrného výdělku.

Reprodukční hranice pro účely výpočtu náhrady mzdy při DPC (dočasné pracovní neschopnosti) hodinová:

Rok 2024Rok 2023
1. reprodukční hranice pro účely DPN256,55 Kč235,38 Kč
2. reprodukční hranice pro účely DPN 384,83 Kč352,98 Kč
3. reprodukční hranice pro účely DPN 769,48 Kč705,78 Kč

To znamená, že:

  • 1. reprodukční hranice je 256,55 Kč z průměrného hodinového výdělku se započte 90 %
  • 2. reprodukční hranice je 384,83 Kč (od 256,55 Kč do 384,83 Kč) z průměrného hodinového výdělku se započte 60 %
  • 3. reprodukční hranice je 769,48 Kč (od 384,83 Kč do 769,48 Kč) z průměrného hodinového výdělku se započte 30 %
  • částka nad třetí reprodukční hranici se nezapočítává, tedy nezohledňuje.

Hodinová náhrada mzdy je 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku. Legislativou je stanovena nepřímo maximální hodinová náhrada mzdy.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *