smlouva

Dohoda o výživném mezi rozvedenými manžely + VZOR

Při rozchodu a rozvodu je vždy nutné určit péči o děti a s tím spojenou vyživovací povinnost. Tyto úkony nejčastěji přísluší přímo soudu. Pokud však dochází k rozchodu nesezdaných partnerů, je to možné řešit i mimosoudně. Je však nutná zcela výjimečná schopnost domluvy a dodržování stanovených podmínek.

Dohoda o výživném mezi rozvedenými manžely musí být vždy schválena rozhodujícím soudem. Nesezdaní partneři, kteří mezi sebou nemají žádné spory, mohou v současné době uzavřít dohodu upravující péči o dítě po jejich rozchodu. V takové dohodě by mělo být současně také stanoveno, kdo bude o děti pečovat, jak často bude druhý z rodičů své děti vídat a jaká bude přesná výše výživného.

Ústní dohoda o výživném

U dohody sice plně stačí její ústní sjednání, příliš se to ale nedoporučuje. Vždy je nutné brát v potaz, že v takto dohodnutém režimu nemá ani jeden z rodičů větší práva či povinnosti vůči danému dítěti a oba rodiče jsou na stejné úrovni. S postupem času navíc může dojít ke změně přesvědčení a mohou vznikat dost rozsáhlé a nepříjemné spory o znění dohody.

Písemná dohoda o výživném

Častěji jsou z výše uvedených důvodů využívány písemné dohody, které jasně určují práva a povinnosti obou rodičů. Podpisy na dohodách mohou být i úředně ověřené, není to však v tomto případě nutností. Vždy tedy záleží na dohodě mezi partnery.

smlouva

Právní náležitosti dohody o výživném

Právní náležitosti dohody o výživném nejsou nijak stanovy. Partneři tedy mohou dohodu o výživném sepsat zcela samostatně, třeba podle vzoru. Z daného dokumentu by však mělo vždy jasně vyplývat, kdo dohodu uzavírá, koho se týká, jakým způsobem je určena péče o dítě, jaký je rozsah styku druhého rodiče s dítětem a jaké jsou vyživovací povinnosti. Jak bude částka na výživné vysoká, tedy vždy do dohody uveďte.

Na co si dát pozor u mimosoudních dohod o výživném

Vždy ale platí, že u mimosoudních dohod je ohrožena jejich vymahatelnost. V případě vzniku jakýchkoliv nesrovnalostí, sporů a problémů, například s nehrazením výživného, bude vždy nakonec nutné obrátit se na příslušný soud. Dohodu o výživném je možné uzavřít i mezi manžely, kteří se rozvádějí. V takových případech však musí být dohoda o výživném vždy schválena rozhodujícím soudem.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *