Odstoupení od smlouvy o životním pojištění – Jak vyplnit + VZOR

Pokud si platíte životní pojištění, ale právě jste se dostali do finanční tísně, nebo jej prostě z nějakého důvodu již nechcete platit dál, je třeba podat jeho výpověď. Vzor si zvládnete vyplnit i sami. Poradíme vám, jak na to.

Dostali jste se do situace, ve které už prostě nemáte peníze navíc a nemůžete platit životní pojistku? Možná také nemáte nikoho, komu by byla pojistka vyplacena, nebo jste se prostě jen z nějakého jiného důvodu rozhodli, že už platit životní pojistku nechcete. V tom případě je čas na výpověď životního pojištění.

Dočasné snížení platby životního pojištění

Pokud je pro vás platba za životní pojištění momentálně příliš finančně náročná, můžete nejprve kontaktovat svou pojišťovnu a domluvit se na dočasné snížení částky za pojistné. Většina životních pojišťoven tuto možnost umožňuje. Budete platit sice méně, ale stále zůstanete alespoň částečně chráněni. Pokud jednou podáte výpověď životního pojištění, může být pro vás pak těžší a dražší si jej znovu zřídit.

Jak vypovědět životní pojištění

Při výpovědi životního pojištění je třeba dodržet určité postupy. Zásadní je písemná forma výpovědi. Dokument v podobě formuláře na výpověď životního pojištění najdete na internetových stránkách vaší pojišťovny. Stačí jej vytisknout a předat nebo poštou zaslat na pojišťovnu. Pro výpověď platí vždy určitá výpovědní lhůta, nejčastěji je tříměsíční. Smlouvu můžete také bez větších potíží vypovědět do 8 dnů od uzavření. Je důležité jen podat výpověď životního pojištění včas.

Kolik peněz dostanete zpět

Jen Pouze v případě rezervotvorného životního pojištění můžete dostat část peněz zpět. Pojišťovna vám při podání výpovědi vypočítá odbytné. Základem je vytvořená rezerva, která bude snížena o poplatky. Po jejich odečtení vám bude kladný zůstatek vyplacen. U čistě rizikového životního pojištění nedostanete nic.

Zrušené životní pojištění z pohledu daní

Pokud si přes odpisy na životní pojištění snižujete základ daně z příjmu, musíte finančnímu úřadu slevy za posledních 10 let doplatit zpětně. Pokud na zrušené životní pojištění přispíval zaměstnavatel, dodaňuje se jako Ostatní příjmy (dle § 10 ZDP). V daňovém přiznání se příjmy uvádějí řádku 40 a v příloze 2 na řádcích 207 a 209.

Výpověď životního pojištění si můžete napsat i sami. Vzor výpovědi:

Odstoupení od smlouvy o životním pojištění VZOR

Odstoupení od smlouvy o životním pojištění VZOR k nahlédnutí

Výpověď pojistné smlouvy číslo……………………

Identifikace pojistníka a pojistné smlouvy:

Jméno:         

Příjmení:

Datum narození:

Rodné číslo:

Bydliště:

Korespondenční adresa:

Číslo pojistné smlouvy:

Tímto Vám vypovídám výše uvedenou pojistnou smlouvu, a to k nejbližšímu možnému termínu.

Nepřeji si, abych jako pojistník byl kontaktován ze strany pojistitele telefonicky a byl zván na jednání k pojistiteli osobně, jelikož výpověď nese veškeré zákonné identifikační znaky, aby mohla být provedena.

Tímto odvolávám souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. 

a z. č. 480/2004 Sb.

V …………………………………… dne ……………………………….

 …………………………………………………

                podpis pojistníka

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *