Minimální mzda a zaručená mzda 2024

Ve Sbírce zákonů je nově nařízení vlády č. 405/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Zvyšuje se minimální i zaručená mzda. I od 1. ledna 2024 nastávají další změny.

Minimální mzda pro rok 2024

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou musí zaměstnavatel vyplatit zaměstnanci za práci v pracovním poměru a mimo pracovní poměr dohodě o provedení práce a dohodě o pracovní činnosti. V případě dohod mimo pracovní poměr se použije jen minimální hodinová mzda, nikoli měsíční mzda. Základní sazba min mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin je od 1. ledna 2024 nejméně 18 900 Kč za měsíc nebo 112,50 Kč za hodinu. Mění se i náhrada mzdy a její výše.

Nejnižší úrovně mzdy zaručené

Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána kolektivní smlouvou, jsou chráněni mzdou zaručenou. Vykonávaná práce je odstupňovaná podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do 8 skupin. Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána kolektivní smlouvou, jsou chráněni mzdou zaručenou. Vykonávaná práce je odstupňovaná podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do 8 skupin. Pro každou je stanovena nepodkročitelná neboli nejnižší úroveň zaručené mzdy. Zaměstnavatel musí odměňovat minimálně na úrovni příslušných skupin nejnižší úrovně mzdy zaručené, která roste s každým zvýšením mzdy minimální, hodinové či měsíční. Do mzdy nebo platu se nezahrnuje mzda či plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, noční práci, práci ve ztíženém prostředí a v sobotu a neděli. Na dohody mimo pracovní poměr se úrovně nevztahují.

Skupina pracíHodinová zaručená mzda 2024Hodinová zaručená mzda 2023Měsíční zaručená mzda 2024Měsíční zaručená mzda 2023
1112,50 Kč103,80 Kč18 900 Kč17 300 Kč
2116,10 Kč106,50 Kč 19 500 Kč 17 900 Kč
3126,80 Kč117,50 Kč 21 300 Kč 19 700 Kč
4129,80 Kč129,80 Kč 21 800 Kč 21 800 Kč
5143,30 Kč143,30 Kč 24 100 Kč24 100 Kč
6158,20 Kč158,20 Kč 26 600 Kč26 600 Kč
7174,70 Kč174,70 Kč 29 400 Kč29 400 Kč
8225,00 Kč207,60 Kč37 800 Kč34 600 Kč

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí se stanovuje procentem ze základní sazby minimální mzdy. Od ledna 2024 činí nejméně 10 % z minimální mzdy 18 900 Kč, tedy alespoň 1 890 Kč. Hodinová sazba příplatku vychází minimálně na 11,25 Kč.

Dopady do dalších zákonů 2024

 • Zvýší se minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění zaměstnanců – částka 18 900 Kč. Navýšit odvod pojistného musí i pojištěnci v kategorii osob bez zdanitelných příjmů – OBZP.
 • Sleva na dani za umístění dítěte v mateřské školce – v roce 2023 částka činila 17 300 Kč, za rok 2024 již nebude možnost uplatnit slevu na dítě v mateřské školce.
 • Zvýší se hranice příjmů pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, tj. šestinásobek minimální mzdy – 113 400 Kč, měsíčně polovina minimální mzdy – 9 450 Kč pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele.
 • Zvýší se limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů, ročně je osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy – tedy v tomto roce 2024 částka 680 400 Kč, jen u nadstandardních důchodů – měsíční důchod by musel přesáhnout 56 700 Kč.
 • Zvýší se také limit pro evidenci u ÚP při výkonu nekolidujícího zaměstnání či DPP, kde měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, v roce 2024 to tak bude částka 9 450 Kč.

Průměrný výdělek a doplatek do minima

Zaměstnavatelé k 1. dni kalendářního čtvrtletí zjistí průměrný výdělek. Ten vychází z příjmů z rozhodného období – předchozího kalendářního čtvrtletí. Při vzniku zaměstnání v jeho průběhu jde o dobu od jeho vzniku do konce kalendářního čtvrtletí. Ve čtvrtletí, kdy pracovní poměr vznikl, vycházíme z údajů za období od jeho vzniku, anebo použijeme pravděpodobný výdělek.

Pokud je vypočtený průměrný výdělek nižší než minimální mzda a příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy, na kterou by vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla i potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy.

Při zvýšení minimální a zaručené mzdy budou k 1. lednu 2024 zaměstnavatelé vypočtený průměrný výdělek používaný v prvním čtvrtletí roku u zaměstnanců dorovnávat na aktuální zaručenou mzdu. Zvýšení průměrného výdělku dle § 357 odst. 1 zákoníku práce na úroveň příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy se netýká zaměstnanců, u kterých je mzda sjednána v kolektivní smlouvě.

Doplatek do minimální a zaručené mzdy

Zákoník práce popisuje v § 111 a 112 doplatek do minimální a příslušné úrovně zaručené mzdy. Pokud mzda nedosáhne příslušné sazby, musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout doplatek.

Posuzované a neposuzované složky mzdy pro tento účel

Složka mzdyPočítá se do nejnižší úrovně mzdy?
Základní mzda – platový tarifANO
Osobní ohodnocení – osobní příplatekANO
Roční bonusANO
ProvizeANO
Odměna, cílová odměnaANO
Jiné variabilní složky mzdyANO
Mzda a příplatek za práci přesčasNE
Příplatek za práci o víkenduNE
Příplatek za práci ve svátekNE
Příplatek za práci v nociNE
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředíNE
Příplatek za vedení, rozdělenou směnu a příplatky pedagogických pracovníků ANO

Do mzdy se nezahrnují plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, zejména:

 • náhrady mzdy
 • odstupné
 • cestovní náhrady
 • odměna za pracovní pohotovost
 • náhrada mzdy v době čerpání dovolené
 • náhrada mzdy poskytovaná v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti
 • náhrada mzdy při dalších překážkách na straně zaměstnance
 • náhrada mzdy poskytovaná z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele

Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely

Zaměstnavatelé vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí zjistí průměrný výdělek, který vychází z příjmů z rozhodného období – předchozího kalendářního čtvrtletí. Jestliže je vypočtený průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda a příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *