Minimální mzda a zaručená mzda 2022

Dne 30. 11.2020 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 487/2020 novela nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy, vymezení ztíženého pracovního prostředí a výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. I od 1. ledna 2022 nastávají další změny.

Minimální mzda pro rok 2022

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou musí zaměstnavatel vyplatit zaměstnanci za práci v Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou musí zaměstnavatel vyplatit zaměstnanci za práci v pracovním poměru a mimo pracovní poměr dohodě o provedení práce a dohodě o pracovní činnosti. V případě dohod mimo pracovní poměr se použije jen minimální hodinová mzda, nikoli měsíční mzda. Základní sazba min mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin je od 1. ledna 2022 nejméně 16 200 Kč za měsíc nebo 96,40 Kč za hodinu. Mění se i náhrada mzdy a její výše.

Nejnižší úrovně mzdy zaručené

Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána kolektivní smlouvou, jsou chráněni mzdou zaručenou. Vykonávaná práce je odstupňovaná podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do 8 skupin. Pro každou je sZaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána kolektivní smlouvou, jsou chráněni mzdou zaručenou. Vykonávaná práce je odstupňovaná podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do 8 skupin. Pro každou je stanovena nepodkročitelná neboli nejnižší úroveň zaručené mzdy. Zaměstnavatel musí odměňovat minimálně na úrovni příslušných skupin nejnižší úrovně mzdy zaručené, která roste s každým zvýšením mzdy minimální, hodinové či měsíční. Do mzdy nebo platu se nezahrnuje mzda či plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, noční práci, práci ve ztíženém prostředí a v sobotu a neděli. Na dohody mimo pracovní poměr se úrovně nevztahují.

Skupina pracíHodinová zaručená mzda 2021Hodinová zaručená mzda 2022Měsíční zaručená mzda 2021Měsíční zaručená mzda 2022Odpovídá platové třídě ve státní sféře
190,50 Kč96,40 Kč15 200 Kč16 200 Kč 1 + 2
299,90 Kč106,50 Kč16 800 Kč17 900 Kč3 + 4
3110,30 Kč117,50 Kč18 500 Kč19 700 Kč5 + 6
4121,80 Kč129,80 Kč20 500 Kč21 800 Kč7 + 8
5134,40 Kč143,30 Kč22 600 Kč24 100 Kč9 + 10
6148,40 Kč158,20 Kč24 900 Kč26 600 Kč11 + 12
7163,90 Kč174,70 Kč27 500 Kč29 400 Kč13 + 14
8181,00 Kč192,80 Kč30 400 Kč32 400 Kč15 + 16

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí se stanovuje procentem ze základní sazby minimální mzdy. Od ledna 2022 činí nejméně 10 % z minimální mzdy 16 200 Kč, tedy alespoň 1620 Kč. Hodinová sazba příplatku vychází minimálně na 9,64 Kč.

Dopady do dalších zákonů

 • Zvýší se min. vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění zaměstnanců 16 200 Kč. Navýšit odvod pojistného musí i pojištěnci v kategorii osob bez zdanitelných příjmů – OBZP.
 • Zvýší se sleva na dani za umístění dítěte – školkovné, za rok 2022 na 16 200 Kč.
 • Zvýší se hranice příjmů pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, tj. šestinásobek minimální mzdy – 97 200 Kč, měsíčně polovina minimální mzdy – 8 100 Kč pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele.
 • Zvýší se limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů, ročně je osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy – 583 200 Kč, jen u nadstandardních důchodů – měsíční důchod by musel přesáhnout 48 600 Kč.
 • Zvýší se limit pro evidenci u ÚP při výkonu nekolidujícího zaměstnání či DPP, kde měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy – 8 100 Kč.

Průměrný výdělek a doplatek do minima

Zaměstnavatelé k 1. dni kalendářního čtvrtletí zjistí průměrný výdělek. Ten vychází z příjmů z rozhodného období – předchozího kalendářního čtvrtletí. Při vzniku zaměstnání v jeho průběhu jde o dobu od jeho vzniku do konce kalendářního čtvrtletí. Ve čtvrtletí, kdy pracovní poměr vznikl, vycházíme z údajů za období od jeho vzniku, anebo použijeme pravděpodobný výdělek.

Pokud je vypočtený průměrný výdělek nižší než minimální mzda a příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy, na kterou by vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla i potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy.

Při zvýšení minimální a zaručené mzdy budou k 1. lednu 2022 zaměstnavatelé vypočtený průměrný výdělek používaný v prvním čtvrtletí roku u zaměstnanců dorovnávat na aktuální zaručenou mzdu. Zvýšení průměrného výdělku dle § 357 odst. 1 zákoníku práce na úroveň příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy se netýká zaměstnanců, u kterých je mzda sjednána v kolektivní smlouvě.

Doplatek do minimální a zaručené mzdy

Zákoník práce popisuje v § 111 a 112 doplatek do minimální a příslušné úrovně zaručené mzdy. Pokud mzda nedosáhne příslušné sazby, musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout doplatek.

Posuzované a neposuzované složky mzdy pro tento účel

Složka mzdyPočítá se do nejnižší úrovně mzdy?
Základní mzda – platový tarifANO
Osobní ohodnocení – osobní příplatekANO
Roční bonusANO
ProvizeANO
Odměna, cílová odměnaANO
Jiné variabilní složky mzdyANO
Mzda a příplatek za práci přesčasNE
Příplatek za práci o víkenduNE
Příplatek za práci ve svátekNE
Příplatek za práci v nociNE
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředíNE
Příplatek za vedení, rozdělenou směnu a příplatky pedagogických pracovníků ANO

Do mzdy se nezahrnují plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, zejména:

 • náhrady mzdy
 • odstupné
 • cestovní náhrady
 • odměna za pracovní pohotovost
 • náhrada mzdy v době čerpání dovolené
 • náhrada mzdy poskytovaná v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti
 • náhrada mzdy při dalších překážkách na straně zaměstnance
 • náhrada mzdy poskytovaná z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele

Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely

Zaměstnavatelé vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí zjistí průměrný výdělek, který vychází z příjmů z rozhodného období – předchozího kalendářního čtvrtletí. Jestliže je vypočtený průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda a příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *