Minimální mzda a zaručená mzda 2021

Dne 30. 11.2020 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 487/2020 novela nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy, vymezení ztíženého pracovního prostředí a výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Minimální mzda pro rok 2021

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou musí zaměstnavatel vyplatit zaměstnanci za práci v pracovním poměru a mimo pracovní poměr dohodě o provedení práce a dohodě o pracovní činnosti. V případě dohod mimo pracovní poměr se použije jen minimální hodinová mzda, nikoli měsíční mzda. Základní sazba min mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin je od 1. ledna 2021 nejméně 15 200 Kč za měsíc nebo 90,50 Kč za hodinu. Mění se i náhrada mzdy a její výše.

Nejnižší úrovně mzdy zaručené

Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána kolektivní smlouvou, jsou chráněni mzdou zaručenou. Vykonávaná práce je odstupňovaná podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do 8 skupin. Pro každou je stanovena nepodkročitelná neboli nejnižší úroveň zaručené mzdy. Zaměstnavatel musí odměňovat minimálně na úrovni příslušných skupin nejnižší úrovně mzdy zaručené, která roste s každým zvýšením mzdy minimální, hodinové či měsíční. Do mzdy nebo platu se nezahrnuje mzda či plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, noční práci, práci ve ztíženém prostředí a v sobotu a neděli. Na dohody mimo pracovní poměr se úrovně nevztahují.

Skupina prací Hodinová zaručená mzda 2021 Hodinová zaručená mzda 2020 Měsíční zaručená mzda 2021 Měsíční zaručená mzda 2020 Odpovídá platové třídě ve státní sféře
1 90,50 Kč 87,30 Kč 15 200 Kč 14 600 Kč  1 + 2
2 99,90 Kč 96,30 Kč 16 800 Kč 16 100 Kč 3 + 4
3 110,30 Kč 106,40 Kč 18 500 Kč 17 800 Kč  5 + 6
4 121,80 Kč 117,40 Kč 20 500 Kč 19 600 Kč 7 + 8
5 134,40 Kč 129,70 Kč 22 600 Kč 21 700 Kč 9 + 10
6 148,40 Kč 143,20 Kč 24 900 Kč 24 000 Kč 11 + 12
7 163,90 Kč 158,10 Kč 27 500 Kč 26 500 Kč 13 + 14
8 181,00 Kč 174,60 Kč 30 400 Kč 29 200 Kč 15 + 16

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí se stanovuje procentem ze základní sazby minimální mzdy. Od ledna 2021 činí nejméně 10 % z minimální mzdy 15 200 Kč, tedy alespoň 1520 Kč. Hodinová sazba příplatku vychází minimálně na 9,05 Kč.

Dopady do dalších zákonů

  • Zvýší se min. vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění zaměstnanců 15 200 Kč. Navýšit odvod pojistného musí i pojištěnci v kategorii osob bez zdanitelných příjmů – OBZP.
  • Zvýší se sleva na dani za umístění dítěte – školkovné, za rok 2021 na 15 200 Kč.
  • Zvýší se hranice příjmů pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, tj. šestinásobek minimální mzdy – 91 200 Kč, měsíčně polovina minimální mzdy – 7 600 Kč pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele.
  • Zvýší se limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů, ročně je osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy – 547 200 Kč, jen u nadstandardních důchodů – měsíční důchod by musel přesáhnout 45 600 Kč.
  • Zvýší se limit pro evidenci u ÚP při výkonu nekolidujícího zaměstnání či DPP, kde měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy – 7 600 Kč.

Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely

Zaměstnavatelé vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí zjistí průměrný výdělek, který vychází z příjmů z rozhodného období – předchozího kalendářního čtvrtletí. Jestliže je vypočtený průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda a příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *