Mateřská dovolená, jaká je výše + výpočet v roce 2024

Abyste si spočítali, kolik peněz v rámci peněžité pomoci v mateřství vám náleží na některé kalkulačce na internetu, je třeba uvést počet dnů čerpání mateřské a denní či měsíční vyměřovací základ. Po kliknutí na tlačítko Spočítat vám kalkulačka mateřské zobrazí výslednou částku. Podívejme se, co je vlastně peněžitá pomoc v mateřství. 

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství neboli mateřská náleží rodičům, kteří pečují o novorozené dítě nebo osobám, které ho převzaly do vlastní péče. Podmínky pro její přiznání, kolik týdnů činí podpůrčí doba a jaká je výše mateřské udává zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který upravuje i ošetřovné, nemocenské, otcovské, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství i rodičovský příspěvek.

Kdo má nárok na mateřskou

Aby mohla matka či otec pobírat peněžitý příspěvek v mateřství, musí splnit zákonné podmínky, které se liší pro zaměstnance a OSVČ. Nutná je účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních 2 letech přede dnem nástupu na mateřskou, a to i z různých zaměstnání.

Nárok vzniká i ve chvíli, kdy nastoupíte na mateřskou až po skončení pojištění. Pokud skončilo v průběhu těhotenství, základní ochranná lhůta činí 180 kalendářních dní ode dne odchodu ze zaměstnání. Jestliže trvalo kratší dobu, ochranná lhůta se přizpůsobí. Pokud tedy pojištění trvalo 5 měsíců, bude ochranná lhůta také 5 měsíců. Nepočítá se doba evidence na úřadu práce.

Komu náleží mateřská v jednotlivých obdobích

Prvních 6 týdnů po porodu mateřská náleží výhradně matce, později i muži, který je otcem dítěte či manželem matky dítěte, který s ní musí uzavřít písemnou dohodu, kde uvede, že bude o dítě pečovat s účinkem nejdříve od počátku 7 týdne a nejméně na 7 po sobě jdoucích kalendářních dní.

Nástup na mateřskou dovolenou

Na mateřskou může těhotná žena nastoupit nejdříve 8 až 6 týdnů před očekávaným termínem porodu a datum si určí sama. Pokud se dítě narodí před začátkem podpůrčí doby, odchod na mateřskou je určen dnem porodu.

Jak dlouho trvá mateřská dovolená

Délka podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství a doba poskytování dávky se liší podle toho, kolik má žena dětí. Ženy, které porodily 1 dítě, mají nárok na 28 týdnů. Pokud se narodilo 2 a více dětí, mají nárok na 37 týdnů. U osob, které převzaly novorozené dítě do péče například z důvodu úmrtí matky či dlouhodobého onemocnění, je podpůrčí doba stanovena na 22 týdnů, u více dětí 31 týdnů.

Výpočet mateřské 2024

Výše mateřské momentálně činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za jeden kalendářní den. Nejprve je nutné zjistit, jaký je průměrný denní příjem za rozhodné období, kterým je obvykle 12 kalendářních měsíců před měsícem, kdy žena nastoupila na mateřskou dovolenou.

Průměrný denní příjem vypočítáte, když hrubou měsíční mzdu vynásobíte 12 a sumu vydělíte 365. Výsledek je však třeba snížit prostřednictvím redukčních hranic.

  • Redukční hranice – do 1345 Kč – počítá se 100 %.
  • Redukční hranice – od 1345 Kč do 2017 Kč – počítá se 60 %.
  • Redukční hranice – od 2017 do 4033 Kč – počítá se 30 %.
  • K částkám vyšším, než je třetí redukční hranice, se už nepřihlíží

Jakmile si spočítáte redukovaný denní vyměřovací základ, sumu snížíte na 70 %. Výsledkem je suma, na kterou máte nárok za 1 kalendářní den.

Příklad:

Průměrná hrubá měsíční mzda 45 000 Kč

Redukční základ činí 540 000 Kč (12 x 45 000)

Průměrný denní příjem činí 1479,45 Kč (540 000 / 365)

Z toho důvodu se jí týkají pouze první 2 redukční hranice:

Redukční hranice – 1345 x 100 % = 1345

Redukční hranice – (1479,45 – 1345) x 60 % = 80,67.

Součet 1425,67 Kč tvoří redukovaný denní vyměřovací základ.

Redukce na 70 % činí částku 999 Kč za kalendářní den.

Doba pobírání peněžité pomoci v mateřství 28 týdnů (196 dní), celkem 195 804 Kč

(Do kalkulačky stačí zadat počet dní a vyměřovací základ, tedy 1479,45 Kč).

smlouva

Kdo vyplácí mateřskou

O vyplácení mateřské se stará Česká správa sociálního zabezpečení – ČSSZ. Stačí vyplnit tiskopis s názvem Žádost o peněžitou pomoc v mateřství nebo Žádost o mateřskou. Ten vydá gynekolog a vyplní v části A předpokládaný termín porodu. Část B vyplní těhotná žena a odevzdá zaměstnavateli, který jej předá OSSZ. Pokud žena porodí nebo více dětí, po uplynutí 28 týdnů na OSSZ doloží kopii rodných listů. Mateřská se vyplácí na účet nebo složenkou začátkem nebo v polovině měsíce.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *