V kolika letech můžete do předčasného důchodu?

Zjišťujete si, jaké jsou podmínky pro odchod do předčasného důchodu, jak o něj žádat a zda se vám vyplatí. Máme pro vás praktické informace i rady.

Pozor, po legislativních změnách, které nastali v říjnu v roce 2023 bude předčasný důchod a jeho odchod do něj již méně výhodný než tomu bylo v minulých letech.

Co je to předčasný důchod?

Předčasný důchod se definuje jako:

 • Starobní důchod, ke kterému jednotlivec přistupuje v souladu s předepsanými pravidly před dosažením stanoveného standardního důchodového věku.
 • peněžní dávku, kterou stát poskytuje jednotlivci v rámci předčasného starobního důchodu, přičemž tato dávka je fakticky nižší než běžná starobní penze.

Od kdy lze čerpat předčasný důchod

Do předčasného důchodu je možné nově odejít maximálně 3 roky před vaším řádným důchodem neboli vaším důchodovým věkem.

Pravidlo umožňující některým ročníkům odchod do předčasného důchodu až 5 let před dosažením věku odchodu do penze již není v platnosti od října 2023.

Předčasný důchod a podmínky

Jednotlivci mohou vstoupit do předčasného důchodu nejpozději 3 roky před dosažením svého stanoveného důchodového věku.

Zároveň také bude platit v tomto roce, konkrétně od října 2024, že nemůžete jít do předčasného důchodu, pokud nemáte dostatek let pojištění, tedy roků, kdy za vás odváděl zaměstnavatel sociální pojištění, kdy jste si ho platili sami, platil ho za vás stát nebo ho sice nikdo neplatil, ale bere se to, jako kdyby platil (náhradní doby pojištění). To znamená, že při odchodu do předčasného důchodu musíte mít minimálně 40 let důchodové pojištění.

Dále je důležité poznamenat, že procentní výměra předčasného důchodu nebude valorizována do dosažení stanoveného důchodového věku.

Předčasný důchod a krácení

Odchod do předčasného starobního důchodu bývá spojen s penalizací nazývanou „krácení„. Toto krácení představuje postupné snižování procentní výměry důchodu za každých i započatých 90 dní o 1,5 % výpočtového základu.

Důležité je zdůraznit, že krácení předčasného starobního důchodu má trvalý charakter. Po dosažení důchodového věku nedochází k přepočtu předčasného důchodu.

Přivýdělek při předčasném důchodu

V případě, že jsme v předčasném důchodu, můžeme vykonávat přivýdělek tak, aby nemuselo být od našich příjmů za práci odváděno sociální pojištění. To je možné v případě zaměstnání malého rozsahu, které se vejde do stanovené hranice výdělku, a v případě podnikání s nízkým ziskem. Konkrétně se to týká:

 1. Dohody o provedení práce
 2. Dohody o pracovní činnosti
 3. Podnikání jako OSVČ s nízkým ziskem
 4. Příležitostné činnosti
 5. Pronájmu

Tímto způsobem lze provádět práci a získávat příjmy bez povinnosti odvádět sociální pojištění, pokud se pohybujeme v rámci stanovených omezení.

Možností je dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, pokud výdělek nepřekročí u DPP do 10 000 Kč a u DPČ méně než 4 000 Kč měsíčně. U OSVČ roční čistý zisk nesmí překročit rozhodnou částku, která musí být nižší než 105 520 Kč, (v roce 2023 bylo 96 777 Kč).

Komu se odchod do předčasného důchodu vyplatí

Cílem těchto změn je omezit právě tak vysoký počet odchodů do předčasného důchodu.

Česká správa sociálního zabezpečení doporučuje probrat vaši konkrétní situaci na pobočkách ČSSZ, kde vám provedou výpočet předčasného důchodu a poradí vám, kdy do předčasného důchodu nejlépe odejít.

Jak požádat o předčasný důchod

Stejně jako u starobní, invalidní či pozůstalostní penze o předčasný důchod žádáte na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště nejdříve 4 měsíce před datem nástupu na penzi. Žádost sepisují přímo pracovníci sociálky, potřebujete jen občanský průkaz. Pokud chcete započíst náhradní dobu pojištění, potřebujete rodné listy dětí, doklady o studiu nebo o vojenské službě.

Předčasný důchod nelze přiznat zpětně a po dosažení důchodového věku se nemůže změnit na řádný starobní a zvýšit o krácenou část. Dá se přerušit kvůli nástupu do zaměstnání. Po ukončení práce či dovršení penzijního věku požádáte o obnovení výplaty důchodu. Procentní výměra důchodu se navýší s ohledem na odpracovaný čas po přiznání předčasného důchodu.

Jaký je rozdíl mezi předdůchodem a předčasným důchodem?

Předčasný důchod představuje běžný a normální starobní důchod financovaný ze státního rozpočtu, který je však zkrácen nebo snížen kvůli předčasnému odchodu.

Naopak, předdůchod si jedinec musí sám spořit prostřednictvím doplňkového penzijního spoření. Pokud do něj dostatečně dlouho přispíval, může být výhodnější než předčasný důchod, který by byl následně zkrácen. K tomu však platí několik pravidel:

 • Musíte si platit doplňkové penzijní spoření u penzijní společnosti alespoň 5 let.
 • Do dosažení důchodového věku vám nesmí chybět více než 5 let, ale pozor – vždy se berou v úvahu důchodové věky mužů se stejným datem narození.
 • Předdůchod musíte pobírat alespoň po dobu 2 let v řadě.
 • Měsíční penze musí odpovídat minimálně 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí každoročně zveřejňuje ve vyhlášce.

Výhodou předdůchodu je to, že během jeho pobírání stát hradí zdravotní pojištění. Roky strávené v předdůchodu sice nejsou zahrnuty při výpočtu řádného důchodu jako doba důchodového pojištění, ale neovlivňují vyměřovací základ, na základě kterého se důchod stanovuje.

V případě, že budete chtít odejít do předdůchodu, je nutné mít na každý měsíc v předdůchodu minimálně 30 % průměrné mzdy. V roce 2024 se jedná o částku 12.729 Kč. To znamená, že pokud budete chtít pobírat předdůchod 60 měsíců, tedy 5 let, je nutné mít minimální naspořenou částku okolo 763 680 Kč. Předdůchod je možné pobírat minimálně 24 a maximálně 60 měsíců.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *