V kolika letech můžete do předčasného důchodu?

Zjišťujete si, jaké jsou podmínky pro odchod do předčasného důchodu, jak o něj žádat a zda se vám vyplatí. Máme pro vás praktické informace i rady.

Od kdy lze čerpat předčasný důchod

Do předčasného důchodu lze odejít až o 5 let dříve. Ten, co má odejít do starobního důchodu dřív než v 63 letech, může být předčasný starobní důchod přiznán max 3 roky před dosažením důchodového věku. Např. žena narozená v roce 1963, která má 3 děti a důchodový věk 62 let může jít do předčasného důchodu v 59 letech.

Ten, kdo má odejít do důchodu v 63 letech a později, může mít předčasný důchod už o 5 let před řádným termínem, ale ne dřív než v 60 letech. Na standardní věk odchodu do penze ve věku 65 let se dle plánu dostaneme až v dalších letech. Muži narození v roce 1963 a bezdětné ženy mohou standardně odejít do důchodu v 64 letech a 8 měsících a předčasný důchod mohou pobírat max 4 roky a 8 měsíců.

Předčasný důchod a podmínky

Stejně jako u řádné starobní penze je podmínkou účast na důchodovém pojištění, která je složkou sociálního pojištění. V pracovním poměru jej odvádí zaměstnavatel a OSVČ sami. Musíte mít odpracováno min 30 let bez náhradních dob pojištění, nebo 35 let, jestliže chcete započíst náhradní dobu. To je období, kdy jste nebyli zaměstnáni ani nepodnikali a nehradili důchodové pojištění. Např:

 • péče o dítě do 4 let věku
 • péče o blízkého závislého na péči
 • pobírání invalidního důchodu pro III. stupeň invalidity
 • doba evidence na ÚP, po kterou náležela podpora v nezaměstnanosti
 • doba evidence na úřadu práce při probíhající rekvalifikaci
 • doba evidence na ÚP bez podpory a rekvalifikace – max 3 roky a z toho do 55 let věku nejvýše 1 rok
 • výkon základní vojenské služby
 • studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole před rokem 2010, resp. prvních 6 let studia po dosažení 18 let

Náhradní doba se vám započte, pokud jste získali min rok řádného pojištění.

Předčasný důchod a krácení

Předčasný odchod do důchodu znamená trvalé krácení penze, tedy i starobní. Procentní výměra se počítá z odpracovaných let a průměru hrubých výdělků, na které jste dosáhli v rozhodném období. Pro penze přiznané v roce 2022 jde o roky 1986 až 2021. Vypočtená procentní výměra se sníží za každých, a to i započatých 90 dnů, které zbývají do doby nároku na řádný starobní důchod:

 • krátí se o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů
 • krátí se o 1,2 % výp. základu za období od 361. do 720. kalendářního dne
 • krátí se o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Ke zkrácené procentní výměře se připočte základní výměra, která je pro všechny důchodce stejná v roce 2023 činí 4 040 Kč, v roce 2022 byla stanovena ve výši na 3 900 Kč. Každoroční valorizace se týká i předčasných důchodů. Podívejte se, jak se vás v tomto případě týká výsluhová penze.

Čím dřív jdete do předčasného důchodu, tím nižší penze. Důchod 15 000 Kč klesne při nástupu 2,5 roku před řádným termínem asi o 2 000 Kč a o rok dříve asi o 700 Kč.

Přivýdělek při předčasném důchodu

Ke starobní penzi si lze přivydělat libovolně, u předčasných důchodů ne. Možností je dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, pokud výdělek nepřekročí u DPP 10 000 Kč a u DPČ 3 500 Kč měsíčně. U OSVČ roční čistý zisk nesmí překročit rozhodnou částku, v roce 2022 to byla částka 93 387 Kč, a v roce 2023 je nastavena částka na 96 777 Kč, jinak už zase spadáte do nutnosti platby sociální pojištění. V řádném důchodu už nejste omezeni.

Komu se odchod do předčasného důchodu vyplatí

Česká správa sociálního zabezpečení doporučuje probrat vaši konkrétní situaci na pobočkách ČSSZ, kde vám provedou výpočet předčasného důchodu a poradí vám, kdy do předčasného důchodu nejlépe odejít. Předčasný důchod se vyplatí asi ½ lidí. Začnou důchod pobírat dříve a většinou déle. Jít do předčasné penze se vyplatí hlavně lidem s nízkými výdělky a těm, co už nemají zaměstnání.

Jak požádat o předčasný důchod

Stejně jako u starobní, invalidní či pozůstalostní penze o předčasný důchod žádáte na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště nejdříve 4 měsíce před datem nástupu na penzi. Žádost sepisují přímo pracovníci sociálky, potřebujete jen občanský průkaz. Pokud chcete započíst náhradní dobu pojištění, potřebujete rodné listy dětí, doklady o studiu nebo o vojenské službě.

Předčasný důchod nelze přiznat zpětně a po dosažení důchodového věku se nemůže změnit na řádný starobní a zvýšit o krácenou část. Dá se přerušit kvůli nástupu do zaměstnání. Po ukončení práce či dovršení penzijního věku požádáte o obnovení výplaty důchodu. Procentní výměra důchodu se navýší s ohledem na odpracovaný čas po přiznání předčasného důchodu.

Pozor na předčasný důchod a předdůchod

Předčasný důchod vyplácí stát a na předdůchod si musíte našetřit v doplňkovém penzijním spoření, tzv. III. pilíři. Spořit musíte min 5 let a může vám scházet nejvýš 5 let do řádné penze. Min souvislá doba předdůchodu jsou 2 roky. Měsíční penze musí odpovídat min 30 % průměrné mzdy, pro rok 2022 to byla částka 11 114 Kč, v roce 2023 to bude ve výši 11 792 Kč. Na 2 roky musíte mít našetřeno více než 280 000 Kč a na 5 let téměř 700 000 Kč.

Stát za vás hradí zdravotní pojištění. Tyto roky jsou pro účely výpočtu penze tzv. vyloučenou dobou. Nepočítají se do potřebné doby pojištění, ale nerozmělňují ani vyměřovací základ pro výpočet důchodu. Pokud při předdůchodu pracujete, můžete si vybrat, zda chcete předdůchod vyloučit nebo výdělky započítat.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *