smlouva

Jak podat výpověď ve zkušební době + VZOR v PDF a DOC

Zkušební doba se sjednává v pracovních smlouvách, aby chránila zaměstnavatele i zaměstnance. Během této doby mohou obě strany zjistit, zda vše funguje, jak má. Jak podat výpověď ve zkušební době? Podívejte se, jak je to s výpovědí.  

Co je zkušební doba a na jak dlouho se sjednává

Zkušební doba je ochranná lhůta. Sjednává se z pravidla na 3 měsíce, u vrcholových pracovníků bývá delší. Zkušební doma ze zákona může trvat maximálně 3 měsíce, u vedoucích pracovníků maximálně půl roku. Pokud je zaměstnanec nemocný nebo mu jiné celodenní překážky brání ve výkonu pracovní činnosti, jde prodloužit.

smlouva

Další pravidla

Ze zákona nesmí být zkušební doba delší než doba, na kterou je pracovní poměr uzavřen. Pokud byste dostali smlouvu na dobu určitou v trvání 4 měsíce, zkušební doba může být maximálně 2 měsíce. Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době má být zaměstnavateli doručeno zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má daný pracovní poměr skončit.

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Výpověď ve zkušební době funguje jinak než klasická výpověď z pracovního poměru. Během zkušební doby můžete odejít ze dne na den. To samé ale může udělat i váš zaměstnavatel. Ani jedna ze stran není chráněna výpovědní lhůtou. Podle zákoníku práce § 66 ani jedna strana nemusí udávat důvody, které ji vedly k ukončení pracovního poměru.

Jak napsat výpověď ve zkušební době

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době musí být vždy sjednáno písemně, nejpozději v den konce zkušební doby. Pokud je výpověď protistraně doručena den po konci zkušební doby, platí klasická dvouměsíční výpovědní lhůta. Velmi častým důvodem k ukončení pracovního poměru ve zkušební době je nenaplnění očekávání jedné ze zúčastněných stran. Prověřte si výši dávky v nezaměstnanosti.

Vzor pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době ke stáhnutí

Výpověď je třeba dobře promyslet

Dejte si pozor, ať jako zaměstnanec nepodáte výpověď nepromyšleně. Někdy jde o problémy s kolegy nebo nesouhlas s nějakým z firemních postupů. To se dá ale často vyřešit. Pokud chcete výpověď odvolat, postup není snadný. Doručenou výpověď zaměstnavateli je pak možné odvolat jen se souhlasem zaměstnavatele. Odvolání výpovědi a souhlas s odvoláním opět musí být sepsán písemně.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době VZOR k nahlédnutí

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

Název společnosti: ………………………………………………………….
Adresa zaměstnavatele: ………………………………………………………….
(zaměstnavatel)
Datum: ………………………………………………………….

Vážení,
ve Vaší společnosti jsem byl/a zaměstnán/a jako ……………………………………… na základě pracovní smlouvy ze dne …………………. a doposud jsem v tříměsíční zkušební době.
Tímto v souladu s § 66 zákoníku práce ruším pracovní poměr ve zkušební době s tím, že pracovní poměr končí k …………………….

V ………………………….. dne ……………………….

……………………………..

(zaměstnanec, podpis)


Jméno a příjmení: ………………………………………………………….

Adresa zaměstnance: ………………………………………………………….
Datum narození: ………………………………………………………….

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *