ÚP

Podpora a dávky v nezaměstnanosti – Jak zažádat

Uchazeči o zaměstnání mají v některých případech nárok na podporu v nezaměstnanosti pro dočasné zmírnění výpadku příjmů. Podmínky jsou stanoveny zákonem o zaměstnanosti. Podívejme se, kdo má na podporu nárok a jak ji získat.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti

Na podporu v nezaměstnanosti (nikoliv na příspěvek v nezaměstnanosti) máte nárok při současném splnění následujících podmínek:

 • pokud máte bydliště na území ČR
 • pokud o podporu požádáte do 3. pracovních dnů po ukončení zaměstnání nebo náhradní doby zaměstnání
 • pokud nepobíráte starobní důchod nebo dávky nemocenského pojištění
 • pokud jste si v posledních 2 letech alespoň 12 měsíců platili sociální pojištění

Co je náhrada zaměstnání

Náhradní doba zaměstnání je období, ve kterém jste:

 • pobírali plný invalidní důchod 3. stupně
 • pečovali o dítě do 4 let a pobírali rodičovský příspěvek
 • pečovali o osoby s různým stupněm závislosti a pobírali příspěvek na péči
 • připravovali k práci osobu se zdravotním postižením
 • studovali
 • vykonávali veřejnou službu alespoň 20 hodin týdně
 • vykonávali dlouhodobou dobrovolnickou službu 20 hodin týdně
 • byli v dočasné pracovní neschopnosti
 • a v dalších případech, které podrobně specifikují portály příslušných ÚP

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti

Pro rok 2020 se podmínky získání podpory v nezaměstnanosti zásadně nezměnily. 

Získat alespoň 12 měsíců důchodového pojištění můžete i prostřednictvím tzv. náhradních dob, jak je výše uvedeno.

Na podporu nemáte nárok, pokud jste před nástupem na ÚP:

 • přišli o zaměstnání z důvodu porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem
 • pracujete v době přiznání podpory na dohodu o provedení práce, jste v pracovním nebo služebním poměru a přivyděláváte si do výše 1/2 minimální mzdy, v roce 2020 do částky 7 300 Kč.

Jak dlouho můžeme pobírat podporu v nezaměstnanosti

 • lidé ve věku do 50 let mohou pobírat podporu celkem 5 měsíců
 • lidé od 50 do 55 let mohou pobírat podporu 8 měsíců
 • lidé nad 55 let mohou pobírat podporu až 11 měsíců – tzv. podpůrčí doba

Jaká je výše podpory v nezaměstnanosti

 • První 2 měsíce činí výše podpory v nezaměstnanosti 65 % průměrného čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání. Za měsíc můžete obdržet maximálně 0,58násobek průměrné mzdy v ČR (za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku). V 1. až 3. čtvrtletí 2019 dosáhla průměrná mzda 33 429 Kč, její 0,58násobek činí maximální výši podpory v nezaměstnanosti v roce 2020 ve výši 19 389 Kč.
 • Další 2 měsíce činí podpora na 50 % dřívějšího výdělku.
 • Po zbytek podpůrčí doby pak činí podpora 45 % výdělku.

Modelový příklad výpočtu výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2020

Pro výpočet potřebujete potvrzení o průměrném měsíčním výdělku vystavené zaměstnavatelem. Důležité je období posledních 2. let před zařazením do evidence.

Pokud jste pracovali jako OSVČ, výše podpory v nezaměstnanosti se určuje procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období.

 • první 2 měsíce 65 %
 • další 2 měsíce 50 %
 • zbývající měsíce 45 % (5, 8 nebo 11 měsíců)

Odstupné od zaměstnavatele – počet měsíců s nárokem na odstupné – 3 měsíce

Věk 45 let

Čistá mzda 35 000 Kč

1. – 3. měsíc – odstupné 35 000

Podpora 4. – 5. měsíc, tedy první 2 měsíce pobírání podpory 19 389 Kč

Podpora 6. – 7. měsíc, tedy další 2 měsíce pobírání podpory 17 500 Kč

Podpora 8. měsíc, tedy zbývající 1 měsíc pobírání podpory 15 750 Kč

Na co máme nárok po uplynutí podpůrčí doby

Jakmile uplyne podpůrčí doba, máte nárok na sociální dávku ve výši životního minima, které nyní činí 3 860 Kč. V případě, že nevykazujete požadovanou aktivitu, dostanete pouze existenční minimum, které nyní činí 2 490 Kč.

Podpora při rekvalifikaci

Podpora při rekvalifikaci činí 60 % dřívějšího výdělku. Jde o 0,65násobek průměrné mzdy v ČR, která byla pro rok 2020 stanovena na 33 429 Kč. Maximální výše je 21 729 Kč.

Kde a jak žádat o podporu v nezaměstnanosti

Po ukončení výpovědní doby požádáte na Úřadu práce v místě svého trvalého pobytu o zprostředkování zaměstnání vyplněním formuláře Žádost o zprostředkování zaměstnání. Bez této žádosti nelze žádat o podporu v nezaměstnanosti.  

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *