smlouva

Výpověď pro nadbytečnost

Celá řada firem kvůli tíživé situaci v posledních letech začala více propouštět a svým zaměstnancům rozdává výpovědi pro nadbytečnost. Bohužel k tomu někdy dochází v rozporu se zákoníkem práce. Kdy tedy můžete dostat výpověď a na co máte nárok?

Výpověď pro nadbytečnost

Pokud je zaměstnanec zaměstnán na hlavní pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou, lze jej ukončit pouze ze zákonem stanovených důvodů. Můžete podat třeba výpověď ze zdravotních důvodů nebo dostat či podat výpověď ve zkušební době. Jedním z nich je také zmíněná výpověď pro nadbytečnost.

Kdy a jak se můžete bránit

Výpověď musí být dána zaměstnanci písemně s minimálně dvouměsíční výpovědní lhůtou a zaměstnavatel je navíc ve výpovědi povinen důvod v dokumentu skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s důvodem jiným.

Obcházení ustanovení

V mnoha případech dochází k obcházení zákona a vytvoří se fiktivní organizační změna. Nelze ve stejný čas zvýšit počet zaměstnanců se stejným druhem práce a někomu z nich dát výpověď z důvodu nadbytečnosti. V tomto případě může pracovník podat žalobu na neplatnost výpovědi.

Podání žaloby a řešení soudní cestou

V soudním řízení se zkoumá, zda skutečně došlo k deklarovaným organizačním změnám, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečným. Pokud soud rozhodne, že je rozvázání pracovního poměru neplatné, zaměstnavatel musí pracovníkovi doplatit náhradu mzdy a také ho zaměstnávat i nadále.

investovani_pr_xtb

Jaké jsou nároky na odstupné

Zaměstnanec, který dostal výpověď pro nadbytečnost, má nárok na odstupné. Jeho výše se určuje dle počtu odpracovaných let. Pokud pracovní poměr trval méně než 1 rok, náleží zaměstnanci jednonásobek průměrného výdělku a pokud 1 až 2 roky, má nárok na dvojnásobek průměrného výdělku. V případě pracovního poměru o délce minimálně 2 roky má nárok na trojnásobek průměrného výdělku.

Pozor na podepsání dohody

Někteří zaměstnavatelé se snaží přimět pracovníka podepsat výpověď dohodou bez nároků na odstupné. Uvedení nároku na odstupné je třeba si ohlídat v písemné dohodě o rozvázání pracovního poměru, aby se mohl domáhat svého nároku na odstupné soudně, pokud by ho zaměstnavatel nevyplatil.

Kdy se odstupné vyplácí

Odstupné bývá vypláceno po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu. Zákon ale nebrání tomu, aby se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodli, že bude odstupné vyplaceno v den skončení pracovního poměru nebo v pozdějším termínu. Pokud však zaměstnavatel neplní dobrovolně, je třeba to řešit soudně.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *