smlouva

Jak změnit dodavatele elektřiny?

Za několik posledních let se částky na fakturách za elektřinu nepříjemně zvedly. Od roku 2006 máme možnost si zvolit svobodně dodavatele elektřiny. Mnozí dodavatelé elektřiny vyhlásili cenovou válku dlouho zavedeným monopolům.

Online srovnání nabídek dodavatelů elektřiny

Nejprve si porovnejte ceny dodavatelů elektřiny v některém z online srovnávačů a kalkulaček. Jednoduše a rychle tak získáte přehled o cenách za elektřinu a podmínkách jejího dodání. Vyberte si z něj tu nejvýhodnější nabídku. Změnit dodavatele můžete kdykoliv, ale musíte vždy počítat s výpovědní lhůtou.

Výpověď stávající smlouvy

Součástí nové smlouvy bývá plná moc, na jejímž základě za vás nový dodavatel elektřiny vypoví vaši stávající smlouvu a vyřídí vše za vás. Pokud chcete výpověď podat sami, stačí vyplnit formulář o ukončení odběru, který je ke stažení na stránkách dodavatelů a vyplněnou výpověď doporučeně zaslat na adresu sídla dodavatele, nebo osobně odevzdat na pobočce stávajícího dodavatele.

Výpovědní lhůta

Změnu dodavatele elektrické energie můžete provést každých 6 měsíců, ale musíte si přečíst ustanovení stávající smlouvy, která mají vždy přednost. U smluv na dobu neurčitou je výpovědní lhůta 3 měsíce. Někteří dodavatelé si ji ale ve Všeobecných obchodních podmínkách stanovují mnohem delší. U smluv na dobu určitou, obvykle na 24 měsíců, je nutné dát výpověď 3 až 6 měsíců před jejím vypršením, jinak se smlouva automaticky prodlouží na stejné období.

Novela energetického zákona

Můžete odstoupit od smlouvy, pokud vám dodavatel zvýší ceny elektřiny, nebo dojde ke změně jeho Všeobecných obchodních podmínek. V tomto případě je doba trvání výpovědi 1 měsíc. Pokud dodavatel chce zvýšit ceny nebo změnit tyto podmínky, musí změnu ohlásit odběratelům nejpozději 30 dnů přede dnem účinnosti. Pak můžete odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů před zvýšením cen nebo změnou Všeobecných obchodních podmínek. Pokud dodavatel neupozorní zákazníka písemně o chystajících změnách, můžete odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data účinnosti zvýšení cen či změny Všeobecných obchodních podmínek.

Převod k novému dodavateli

Jakmile nový dodavatel obdrží všechny dokumenty, vypoví za vás smlouvu u stávajícího dodavatele a výpověď nabývá účinnosti okamžitě po doručení. Celý proces změny by měl podle vyhlášky trvat maximálně 10 dní. Do doby vyřízení je třeba zahrnout i výpovědní lhůtu. Po převodu můžete být kontaktováni ze strany původního dodavatele, který se vás bude snažit přesvědčit, abyste ho neměnili.

Poslední vyúčtování od původního dodavatele

Součástí změny dodavatele je ukončení závazků. Po výpovědi je třeba provést odečet elektroměru a uhradit poslední vyúčtování od stávajícího dodavatele. Všechny další platby budou účtovány od nového dodavatele., od kterého obdržíte nový rozpis záloh plateb za elektřinu a budou od něj zahájeny dodávky elektřiny. Podobně můžete změnit i dodavatel plynu.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *