Jak změnit dodavatele plynu?

Změna dodavatele plynu je cestou, jak lze zmírnit dopad současného zvyšování cen energií. Jak dodavatele změnit bez obav z penále za předčasné vypovězení smlouvy? Podívejme se na to.

Odborníci radí si změnu nejdříve pečlivě rozmyslet a prostudovat smlouvu uzavřenou se stávajícím dodavatelem. Někdy stávající smlouva o dodávkách energií nejde vypovědět vůbec, nebo jen se zaplacením vysoké smluvní pokuty. Jak z toho ven?

Pozor na termíny

Smlouvu uzavřenou na dobu určitou lze vypovědět 3 měsíce před koncem jejího trvání. Změnit dodavatele bez obav ze sankcí lze se smlouvou na dobu určitou, i když stávající dodavatel zvýší neregulovanou cenu plynu nebo jiné smluvní podmínky způsobem, se kterým nesouhlasíte.

smlouva

Jaké jsou lhůty

Pokud dodavatel oznámí změny prostřednictvím pošty, e-mailu nebo SMS nejpozději 30 dní před jejich účinností, můžete odstoupit od smlouvy nejpozději 10 den před dnem účinnosti změny. Pokud dodavatel změnu náležitě neoznámí, máte právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

Automatické prodloužení

Dodavatelé u smlouvy na dobu určitou uplatňují její automatické prodloužení. Tomu lze zabránit tím, že ve stanovené době oznámíte dodavateli, že si nepřejete smlouvu prodloužit. Důležité je ověřit si a vytipovat ceny a podmínky u konkurence. Pro snadné porovnání cenových nabídek dodavatelů lze využít srovnávače, nebo kalkulátor na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Podepsání nevýhodné smlouvy

Pokud podepíšete smlouvu o dodávkách plynu podomnímu prodejci a později zjistíte, že je nevýhodná, může od ní ve lhůtě 14 dnů odstoupit. Pokud to nestihnete, energetický zákon umožňuje smlouvu vypovědět od data jejího uzavření až do 15. dne po zahájení dodávek. Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná běžet 1 dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli. V tomto případě nemůže dodavatel uplatňovat žádnou sankci, smluvní pokutu či poplatek za ukončení.

smlouva

Ověřte si délku trvání smlouvy

Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, bývá tato lhůta stanovena zpravidla na 3 měsíce. Pokud výpovědní lhůtu u těchto smluv nedodržíte, a chcete odejít dříve, musíte počítat s tučnou pokutou.

Výběr vhodného dodavatele

Prostudujte nejlepší cenovou nabídku a reference. Příznivé je přihlášení dodavatele k Etickému kodexu obchodníka. Prověřte obchodní podmínky, obvykle uvedené na webových stránkách dodavatelů. Sledujte výpovědní lhůtu, platný ceník, zda bude změna dodavatele zpoplatněna a smlouva neobsahuje takzvaný aktivační poplatek za zprostředkování, jaké jsou další nabízené služby a jak jsou zpoplatněny, jaký je k nim přístup, tedy pobočky, telefon a web a prověřte způsob ukončení smluvního vztahu s novým dodavatelem v případě vaší nespokojenosti.

Podpis smlouvy

S novým dodavatelem je nezbytné uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky. Můžete udělit novému dodavateli plnou moc a ten pak provede proces změny za vás. Vyhnete se tak chybám.

Dodávka od nové firmy

Doporučuje se, abyste k termínu změny dodavatele nahlásili i stav měřidla. Obdržíte závěrečné vyúčtování spotřeby, dojde k vypořádání závazků s původním dodavatelem a je třeba přesměrovat platby na konto nového dodavatele. Při prvním vyúčtování od nového dodavatele si zkontrolujte fakturu, zda jsou dodrženy smluvené obchodní podmínky a ceny.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *