Co je to výsluhová penze a kdy můžu zažádat o vyplacení prostředků?

Výsluhová penze nebo výsluhový důchod by chtěl pravděpodobně každý. Nárok na něj mají ale pouze někteří. Podívejte se, zda jej lze pobírat společně s důchodem a jak se počítá.

Výsluhová renta, výsluhová penze nebo výsluhový důchod, není klasický důchod. Náleží většině členů bezpečnostních sborů a ozbrojených složek. Hlavními podmínkami pro nárok je odchod ze služby, vykonávané minimálně 15 let za předpokladu, že nedošlo k propuštění za úmyslné spáchání trestného činu anebo osoba sama nepodala výpověď z důvodu, že proti ní bylo vedeno trestní řízení kvůli jeho spáchání. Příspěvek nespadá pod dávku sociální podpory jako klasický důchod a není přístupný všem.

Kdo má nárok na výsluhovou rentu

  • Bezpečnostní informační služby
  • Celní správa
  • Generální inspekce bezpečnostních sborů
  • Hasičský záchrany sbor
  • Státní policie (PČR)
  • Vězeňské služby
  • Úřady pro zahraniční styky a informace

Městská policie nebo obecní policie a zdravotnický záchranný sbor rentu nedostávají. Nárok zmíněným osobám zaniká, pokud se opět přihlásí do služby.

Výše výsluhy u bezpečnostních sborů a armády

U vojáků a armády je výsluha počítána z průměrného měsíčního hrubého platu, dle zákona č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání.

Armáda
Délka službyVýše příspěvku a navyšováníMaximálně
15 let5 %
16-20 letNavýšení o další 6,5 % za každý rok55-60 % z průměrného hrubého měsíčního platu
21-26 letNavýšení o další 2,5 % za každý rok55-60 % z průměrného hrubého měsíčního platu
27 let a víceNavýšení další o 1 % za každý rok55-60 % z průměrného hrubého měsíčního platu

U policie se renta vypočítává z měsíčního hrubého služebního příjmu, del zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Bezpečnostní sbory
Délka službyVýše příspěvku a navyšováníMaximálně
15 let20 %
16-20 letNavýšení o další 3 % za každý rok50 % z měsíčního hrubého služebního příjmu
21-25 letNavýšení o další 2 % za každý rok50 % z měsíčního hrubého služebního příjmu
26 let a víceNavýšení o další 1 % za každý rok50 % z měsíčního hrubého služebního příjmu

Podobně jako u starobních a invalidních důchodů dojde každý rok k valorizaci. Příspěvek je pro armádu vyplácen ministerstvem obrany, pro ostatní ministerstvem vnitra. Renta zdanění nepodléhá a stejně jako sociální dávky je osvobozena od daně.

Výsluhový příspěvek a pobírání starobního důchodu

Pokud má osoba nárok na výsluhu i na starobní či invalidní důchod, dochází vždy k individuálním výpočtům. Výsluhový příspěvek vám neoderou v případě, že bude vyšší než důchodová dávka. Nikdy jej však nedostanete celý. Vyplacen bude pouze rozdíl mezi důchodem a rentou pro dorovnání. Výše rozdílu se počítá ke dni přiznání penze. Jestliže je výsluha nižší, automaticky na ni zaniká nárok a bývalý příslušník bude dále pobírat už jen invalidní nebo starobní důchod.

Nárok na odchodné při odchodu ze služby

Odchodné náleží bývalým příslušníkům bezpečnostních sborů v případě, že jejich služební poměr skončil minimálně po 6 odpracovaných letech. Bývalý člen získá nárok na odchodné ve výši jednoho měsíčního služebního příjmu. Za každý rok se pak zvyšuje o jednu třetinu. Strop činí šestinásobek původního měsíčního příjmu. K vyplácení dochází v případě, že osoba nezapočne služební poměr jinde.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *