Jak vyplnit daň z nemovitosti

Jestliže jste v minulém roce nabyli, darovali, prodali nebo jinak pozbyli nemovitou věc, čeká vás placení daně z nemovitosti. Jak na vyplnění formuláře vám poradíme v našem návodu.

Kdo platí daň z nemovitosti

Pokud jste nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, musíte podat přiznání k dani z nemovitých věcí.

Daň z nemovitých věcí se platí do 31. května, v případě roční daně nad 5 000 Kč je to ve 2 stejně vysokých splátkách během května a listopadu. Poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb mají termín posunutý do 31.8. a 30.11.

Daňové přiznání podávají i ti, kteří nemovitou věc darovali díky darovací smlouvě, prodali či jinak pozbyli. Pokud vám nějaká nemovitá věc zbyla, podáte dílčí daňové přiznání. Pokud jste všechny nemovité věci v daném kraji pozbyli, doručíte na FÚ písemné oznámení. U družstevních bytů jde o převod členských práv a v KN je vlastníkem družstvo.

Daň z nemovitosti a formulář

Formulář k dani z nemovitosti má bleděmodrou barvu. Odevzdává se osobně na podatelně příslušeného územního pracoviště, poštou nebo datovou schránkou. Můžete také využít online finanční úřad, přes který se dostanete do Daňové informační schránky plus. Zde lze učinit podání vůči správci daně, aniž byste museli mít certifikát či datovou schránku. Přihlásíte se přes Identitu občana pomocí elektronického OP s čipem, službu MojeID nebo Bankovní identitu. Podívejme se jak vyplnit daňové přiznání.

Údaje pro výpočet daně

Pokud např. nesezdaný pár koupí na půl byt v kraji, kde nemovitost nevlastnil, stačí znát adresu bytu neboli jednotky. Tu dohledáte v katastru nemovitostí přes vyhledání pomocí ulice a č. p. / č. or. Dozvíte se číslo jednotky, parcelní číslo, číslo katastrálního území i výměru podlahové plochy, kterou vyčtete z pole podíl na společných částech. Číslo před lomítkem je vyjádřeno na setiny metru.

Jak vyplnit daňové přiznání

Podání můžete učinit elektronicky na adisepo.mfcr.cz přes Elektronická podání pro finanční správu, kde nejdete Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. V oddíle Záhlaví vyplníte , kam spadá nemovitost a rodné číslo bez lomítek. Pokračujte I. oddílem. Fyzická osoba zadá jméno, adresu trvalého bydliště a se propíše. Přidáte kontaktní telefon a e-mail.

V oddíle III. – stavby a jednotky zadáte údaje z KN. Jako předmět daně vyberte R – Zdanitelná jednotka slouž. pro bydlení (byt), doplníte název katastrálního území, číslo popisné a evidenční, parcelní číslo, rok dokončení stavby (pokud jej znáte) a právní vztah, tedy V jako vlastník nebo SV jako spoluvlastník.

TIP: Pokud pracujete v zahraničí a nenašli jste v tomto článku odpovědi na vaše problémy, zkuste se obrátit na odborníky, kteří vám pomohou s vrácením daní ze zahraničí. Například firma tj-legal.cz řeší mimo jiné daně z Rakouska.

oddíle III., výpočet daně z nemovitosti v elektronické verzi formuláře do řádku č. 310 zadáte výměru a výpočet se provede sám. Společné vlastnictví zohledníte v řádku č. 323 zlomkem 1/2. Pak kliknete na oddíl Závěr a Protokol chyb. Pokud je to v pořádku, podání odešlete a vytisknete si tzv. E-tiskopis, tím se podání podepíše a stačí jej do 5 pracovních dnů podat na příslušný FÚ, nebo ho poslat datovkou.  Pak už stačí v termínu odeslat finance a máte povinnost splněnou.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *