Insolvenční rejstřík a vše co potřebujete vědět

V životě se do pozice dlužníka může dostat asi každý. Půjčky jsou dnes zcela běžné a někdy stačí jen o pár dnů později uhradit nějakou fakturu. Pokud dluh přestanete splácet, věřitelé se začnou hlásit o peníze. Jak nepříjemnou situaci napravit?

Zmíněných nepříjemností se týká insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. Insolvenční řízení vedené proti dlužníkovi má za úkol zajistit, jak nejlépe uspokojit věřitele s ohledem na finanční situaci a možnosti dlužníka. Jeho cílem je umožnit mu důstojné splácení dluhu, i když za poměrně přísných a omezujících podmínek.

Insolvenční řízení se zahajuje v případě:

  • Pokud má dlužník více věřitelů
  • Pokud není schopný uhradit své závazky více než jednomu věřiteli ani 30 dní a více po splatnosti
  • Pokud je v platební neschopnosti a nemůže výše uvedené uhradit

Co je to insolvenční rejstřík?

Insolvenční rejstřík je určený pro dlužníky i věřitele. Ještě před rokem 2008 se informace hledali v tzv. Evidenci úpadců, která kvůli starším dluhům a dlužním řízením funguje dodnes a najdete v ní insolvenční řízení vedená před 1. lednem 2008. Současný insolvenční rejstřík spravuje stejně jako jeho předchůdce Ministerstvo spravedlnosti ČR. Informační systém veřejné správy na jednom místě shromažďuje veškeré informace týkající se probíhajícího insolvenčního řízení.

Co obsahuje insolvenční rejstřík

  • Seznam dlužníků
  • Seznam insolvenčních správců
  • Insolvenční spisy

Ve spisu dlužníka jsou chronologicky zveřejňovány informace a písemnosti týkající se insolvenčního řízení, veškerá podání a soudní rozhodnutí. Můžete si zde ověřit třeba finanční způsobilost obchodního partnera.

Jak v něm hledat?

Většina dokumentů v insolvenčním rejstříku je volně přístupná, stačí tedy pouze zadat jméno a příjmení hledané osoby nebo IČO či název společnosti, kliknout na rozbalovací panel a vybrat požadované jméno, název či údaj. Okamžitě se dozvíte, zda je proti subjektu vedeno insolvenční řízení a pokud ano, v jakém stádiu se zrovna v dané chvíli nachází. Dohledat si můžete i jméno insolvenčního správce nebo zápisy z jednotlivých stání, včetně souhrnu zaplacené částky, anebo také důvody, které dlužníkovi v uhrazení závazků dočasně nebo trvale brání.

CzechPOINT

Do  insolvenčního rejstříku můžete nahlédnout také při osobní návštěvě CzechPOINTU, kde lze získat ověřený zápis. Za první stranu zaplatíte 100 Kč, za každou další pak 50 Kč.

Ověření správce

V insolvenčním rejstříku si můžete ověřit i jednotlivé správce, například pokud máte obavu z jejich předchozího působení. U konkrétního správce zjistíte obecné informace, jako je sídlo a IČ společnosti, ale získáte přehled i o všech minulých a současných insolvenčních řízeních. Najdete zde i správce, kterým byla pozastavena činnost včetně důvodů zániku oprávnění k vykonávání činnosti.

Jak docílit vymazání?

Vymazání dlužníka ze seznamu dlužníků je upraveno v ust. § 425 insolvenčního zákona. Insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků vymaže a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo ukončeno insolvenční řízení.

Pokud skončí insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142 insolvenčního zákona, vymaže insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka.

Dlužník je oprávněn požádat o výmaz nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí. V tomto případě je to v situaci, kdy insolvenční řízení neboli oddlužení skončí předčasně odmítnutím návrhu, zastavením řízení o něm např. při zpět vzetí či při zamítnutí insolvenčního návrhu, kdy musí dlužník soud o výmaz požádat sám. Pokud přemýšlíte nad insolvenčním rejstříkem a jak se do něj nedostat, myslete na to, že je třeba své závazky hradit včas.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *