smlouva

Dohoda o provedení práce: Jak funguje + VZOR

Na dohodu o provedení práce známou pod zkratkou DPP můžete odpracovat až 300 hodin v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele. V průběhu roku navíc můžete klidně uzavřít více DPP u různých zaměstnavatelů.

Jak funguje DPP

  • Výpovědní doba je 15 kalendářních dnů, pokud se při sepsání dohody se zaměstnavatelem nedohodnete jinak
  • Zdravotní a sociální pojištění se vám strhává až z výdělku nad 10 000 Kč měsíčně, ale pokud je DPP vaším jediným zdrojem příjmů, musíte si vždy sami platit zdravotní pojištění, pro rok 2020 je to 1971 Kč měsíčně
  • DPP je vhodná hlavně pro brigády, přivýdělky a krátkodobé výpomoci

Dohoda o provedení práce

Dohodu o provedení práce můžete uzavřít během roku s libovolným počtem zaměstnavatelů, u každého z nich ale smíte odpracovat na tuto smlouvu nejvíce 300 hodin za rok. Pokud vaše odměna z této dohody nepřesáhne 10 000 Kč měsíčně hrubého, neplatíte z ní zdravotní ani sociální pojištění. Pokud máte více uzavřených DPP s různými zaměstnavateli, příjmy se nesčítají a u každého z nich platí limit 10 000 Kč měsíčně. Sčítá se jen více DPP u jednoho zaměstnavatele.

smlouva

DPP do 10 000 Kč a daně

Zdanění odměn z DPP se odvíjí od jejich výše za měsíc a od toho, zda máte u zaměstnavatele podepsané Prohlášení k dani. Prohlášení k dani můžete mít v jednom měsíci podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud odměna z DPP nepřesáhne 10 000 Kč měsíčně hrubého a nemáte podepsané růžové prohlášení, zdaní se příjem srážkou, tvoří samostatný daňový základ a nemusíte jej už nikde uvádět. Pokud Prohlášení k dani za těchto podmínek podepíšete, zdaní se příjem zálohovou daní a odečtou se daňové slevy.

  • Když je měsíční odměna do 10 000 Kč a nepodepíšete přihlášení k dani z příjmů, zaměstnavatel vám z příjmu odečte 15% srážkovou daň. Pak už příjem nevykazujete.
  • Když prohlášení k dani podepíšete, strhne vám zaměstnavatel 15% zálohu na daň a uplatní daňové slevy, na které máte nárok, nejméně základní daňovou slevu na poplatníka, v roce 2021 je to 27 840 Kč – 2 320 Kč měsíčně.

DPP nad 10 000 Kč a daně

Pokud je odměna z DPP nad 10 000 Kč měsíčně hrubého, odvádí se automaticky zálohová daň a počítá se z hrubé mzdy, resp. superhrubé mzdy. Pokud máte podepsané Prohlášení k dani, uplatní se i daňové slevy, pokud ne, neuplatní se.

  • Když měsíční odměna přesáhne 10 000 Kč, strhne vám zaměstnavatel automaticky 15% zálohu na daň, ta se už bude počítat ze superhrubé mzdy.
  • Když u daného zaměstnavatele podepíšete přihlášení k dani, uplatníte daňové slevy stejně jako u odměny do 10 000 Kč.

Dohoda o provedení práce – smlouva ke stáhnutí

Pozor na DPČ

Dohodu o pracovní činnosti můžete uzavřít na práci, jejíž rozsah nepřekročí v průměru 1/2 stanovené týdenní pracovní doby, tedy 20 hodin týdně. Když měsíční odměna z DPČ nedosáhne 3 500 Kč, nemusíte z ní odvádět zdravotní ani sociální pojištění. Příjmy z DPČ se daní stejně jako příjmy z běžného pracovního poměru. Bez ohledu na výši odměny z ní zaměstnavatel odvede 15% zálohu na daň z příjmů. Při podepsaném Prohlášení k dani vám sníží zálohu o daňové slevy a zvýhodnění.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *